لیست قیمت چاپ فرم اختصاصی

فرم چاپ اختصاصی

لیست قیمت چاپ فرم اختصاصی

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها: یکم آذرماه۱۴۰۰

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
شیت ۵۰-۷۰ برچسب با روکش سلفون براق ۸۲۰۰۰۰۰ ۳روز کاری برچسب کروم نقره ای +سلفون حرارتی
شیت۵۰-۳۵دوروچاپ تکرنگ تحریر۲۰۰۰برگی ۱۱۵۰۰۰۰ ۲روز کاری تحریر ۷۰ گرمی اندونزی
شیت۵۰*۳۵ تحریر رنگی یکرو ۱۷۰۰۰۰۰ ۳روز کاری بدون هزینه خدمات+تحریر ۷۰ گرمی اندونزی
شیتA3یکروچاپ تکرنگ تحریر۱۰۰۰برگی ۸۵۰۰۰۰ ۲روز کاری تحریر ۷۰ گرمی اندونزی
شیت۵۰-۷۰دوروچاپ رنگی تحریر ۱۰۰۰برگی ۲۳۰۰۰۰۰ ۳روز کاری بدون هزینه خدمات+تحریر ۷۰ گرمی اندونزی
شیت ۵۰-۳۵ برچسب با لترپرس بدون سلفون ۴۰۰۰۰۰۰ ۲روز کاری برچسب کروم نقره ای+لتر پرس

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

فرم چاپ اختصاصی
فرم چاپ اختصاصی