چاپ ساک دستی های تبلیغاتی

ساک دستی

چاپ ساک دستی های تبلیغاتی  و انواع شاپینگ بگ  در جنس های مختلف

چاپ ساک دستی
چاپ ساک دستی

قیمت ساک دستی

لیست قیمت چاپ ساک دستی

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها :هشتم اسفندماه۹۸

همکاران محترم جهت دستیابی به تعرفه قیمتها به پنل خود مراجعه نمایید.

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
 چاپ ساک دستی ۲۴-۳۶-۱۰گلاسه۲۰۰-رنگی سلفون مات ۳۶۲۶۴۰۰ ۷ روز کاری ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۴-۳۹-۱۰گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون براق ۳۳۳۴۲۰۰ ۷ روز کاری ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۴-۳۸-۱۰گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون براق ۳۴۱۸۲۰۰ ۷ روز کاری ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۴-۱۰-۲۴گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون مات ۳۱۶۷۸۰۰ ۱۰-۱۵روز کاری ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی۲۵-۱۷-۷گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون براق ۲۴۲۹۱۰۰ ۷ روز کاری  ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۶-۴۰-۸گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون براق ۳۴۱۸۲۰۰ ۷ روز کاری  ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۶-۴۰-۸گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون مات ۳۴۷۱۰۰۰ ۷ روز کاری  ۱۰۰۰ تایی
ساک دستی
ساک دستی