آموزش فری هند - مجتمع چاپ و تبلیغات تجسم نگار

آموزش فری هند ( قسمت اول )

 Freehand

 يكي از برنامه هاي گرافيكي، برداري شركت Micro media   است كه مي توان در ساخت تصاوير مختلف هنري از آن استفاده كرد. مانند( لوگو، انواع  آرم ، فاكتور و سربرگ ، كارت ويزيت ،طراحي جلد كتاب ،  انواع آگهي هاي تبليغاتي ، بروشور وپوستر و ....) در برنامه فلش كه محصول همين شركت مي باشد مي توان به تصاوير را به تصاوير متحرك تبديل كرد . 

تصاوير گرافيكي اصولاً به دو دسته Vector (برداري) ، Raster (پيكسلي) دسته بندي مي شود. تصاوير Vector از يكسري خطوط منحني كه به صورت رياضي تعريف شده اند تشكيل مي شوند .

در برنامه هايي كه مبتني بر Vector (برداري) هستند بسادگي مي توان يك شكل را جابجا كرد و مقياس آنرا كم و زياد كرد بدون اينكه در كيفيت آن تأثير بگذارد. Raster (پيكسل) از يكسري نقاط مربع شكل خيلي كوچك تشكيل شده اند كه هر چه تعداد پيكسلها بيشتر باشد كيفيت تصاوير بيشتر مي شود. اگر تصاويرRaster  را تغيير مقياس دهيم از وضوح آن كاسته مي شود و بنابراين در كار با اين تصاوير بايد به مقدار وضوح بسيار توجه نمود .

معرفي نوارها

1. نوار Title Bar : اين نوار نشان دهنده عنوان برنامه مي باشد . چنانچه فايلي را كه قبلا ذخيره كرده باشيم نام فايل را نمايش مي دهد . در غير اين صورت فايل به نام Untitled نشان داده مي شود .

2. نوار منوها Menu Bar  : شامل منوهاي برمانه مي باشد .

3. نوار استاندارد Main  : اين نوار شامل ابزارهايي مي باشد كه در منوها نيز وجود دارند به علت كاربرد زيادي كه اين دستورات دارند براي دسترسي سريعتر به صورت ابزار در اين قسمت قرار مي گيرند .

طريقه اضافه كردن ابزارها به منوي استاندارد

1. Right click جلوي نوار استاندارد و يا Main وانتخاب دستور Customize

2. Window / Tool Bars / Customize  در پنجره گشوده شده انتخاب منوي مورد نظر، click روي نام دستور و نماد دستور را به سمت نوار ابزار Drag نماييم.

روشهاي  فعال و غير فعال كردن نوارها و پانل ها

1. براي نوار Tool Bars (ابزار) View / Tool Bars / Ctrl+F3

2. براي نوار Panel (پنجره ها) View / Panel، براي غير فعال كردن كافيست مثلث كنار پنجره يا كليد F4 را بفشاريم.

3. Right click جلوي نوار استاندارد Main

4. Window / Tools، view / Tool Bars  جهت فعال وغير فعال كردن نوار ابزار

تفاوت پنجره و پانل :

1- در پنجره امكان كار در محيطي خارج از پنجره وجود ندارد .

2- پنجره داراي دكمه Cancel ( لغو كردن ) و Ok ( تاييد كردن ) مي باشد .

3- در صورت باز بودن پانل امكان كار با پانل هاي ديگر و محيطي خارج از آن وجود دارد .

ساخت كليدهاي ميانبر سفارشي براي دستورات

منوي  Edit / Key board shortcut  يا   منوي Window / Tool Bars / Customize  تب اول Short cut

علاوه بر اضافه يا كم كردن آيكونها و ابزارها از ميله ابزار و نوار ابزار شما مي توانيد براي هر دستور كليد ميانبري را به صورت دلخواه تعريف كنيد. در پنجره گشوده شده  از قسمت Commands دستور مورد نظر را انتخاب كرده و در قسمت Current shortcuts keys در صورتيكه كليد ميانبري داشته باشد نمايش داده مي شود.

اگر دستور انتخابي شما كليد ميانبري نداشته باشد مي توانيد به سادگي كليد ميانبري را براي دستور تعريف كنيد. ابتدا بايد كليد ميانبر دستور را انتخاب و Remove نماييدوسپس كليد مورد نظررا در قسمت Press new shortcut key وارد كنيد و براي تأييد كليد ميانبر سفارشي گزينه Assign را click كنيد.

ذخيره سازي كليد ميانبر سفارشي ساخته شده براي ذخيره سازي مجموعه كليدهاي ميانبر ساخته شده خود، بعد از ساخت كليد بر روي علامت   +   قسمت
Key board shortcuts setting
كليك نماييد. با اين كار كادري نمايش داده مي شود كه مي توانيد اسمي را براي مجموعه كليدهاي ميانبر خود تعيين كنيد و بر روي
Save كليك نماييد.

بعد از اين عمل اين كليد براي دستور انتخابي در برنامه هايي كه در منوي كشويي نمايش داده مي شوند تعريف شده است و در اين برنامه ها نيز قابل استفاده مي باشد.

4. نوار وضعيت Statues

¯ Magnification : براي بزرگنمايي و كوچك نمايي با % استفاده مي شود اگر بخواهيم خود يك درصدي را وارد كنيم كافي است فقط عدد دلخواه را تايپ و Enter كنيم ديگر نيازي به  % نمي باشد.

0  Fit page : مشاهده كل صفحه فعال كليد معادل Ctrl+Shift+W

0  Fit all : امكان مشاهده كل صفحات موجود (البته اگر تعداد صفحات زياد باشد) كليد معادل Ctrl+0

0  Fit selection : امكان مشاهده تصاوير انتخابي Ctrl+Alt+0

از ابزار Zoom نيز براي بزرگنمايي مي توان استفاده كرد براي كوچك نمايي با ابزار Zoom فقط كافيست كليد Alt را پايين نگه داريم. از گزينه هاي  منوي View  نيز مي توانيم جهت بزرگ نمايي و يا كوچك نمايي استفاده كنيم.

 ابزار Hand  براي جابجايي صفحه استفاده مي شود.

Add page : جهت اضافه كردن صفحه به فايل موجوداستفاده مي شود. ( تا675صفحه )

Go to page : در صورتيكه تعداد صفحات زياد باشد براي رفتن به صفحه دلخواه استفاده مي شود.

Pervious page : مشاهده صفحه قبل 

  Next page : مشاهده صفحه بعد

 Drawing mode : حالتهاي نمايش تصوير را مي توان براي چاپ تغيير داد.

0          Preview : حالت معمولي كار براي چاپ مي باشد.

0    Fast Preview : تصاوير را سريعتر از حالت قبل با كيفيت پايين تر نمايش مي دهد.

0    (Key line ( ctrl+k : تصوير را براي چاپ فقط خطوط تصاوير راسريع نشان مي دهد.

0    Fast key line : تصوير را براي چاپ خيلي سريعتر بدون جزئيات و با كيفيت پايين تر نمايش مي دهد.

Units : تعيين واحد اندازه گيري تصاوير.

در ادامه :

فصل اول: آشنايي با محيط FreeHand MX 
شروع کار با FreeHand
آشنايي با محيط کار
آشنايي با پانل ها
ايجاد عناصر بر روي صفحه
کار با عناصر رسم شده
کار با ابزار بزرگ نمايي (Zoom)
ذخيره پروژه ها با قالبهاي متنوع
خروج از FreeHand
فصل دوم: کار با مسيرها و نقطه ها
ايجاد و تنظيم کادر (منطقه کار)
استفاده از ابزار خط کش
وارد کردن تصاوير خارجي (Import)
استفاده از گزينه Align
تکثير عناصر موجود
تغيير اندازه عناصر
روش ايجاد و اضافه کردن رنگها
اضافه کردن متن به طرح
فصل سوم: ايجاد تصاوير پيچيده
کار با ابزار Freeform (شکل دهي آزاد)
کاربرد نقاط و دستگيره ها
آشنايي با ابزار FreeHand (ترسيم آزاد)
کار با ابزارهاي Bezigon (بزيه) و Pen (قلم)
انتقال و الصاق عناصر از اسناد ديگر
فصل چهارم: کار با لايه ها (Layers)
آشنايي با لايه ها
ايجاد يک لايه جديد
کار بر روي لايه ها
ايجاد طيفهاي رنگي
کار با خطوط پيرامون (Stroke)
استفاده از ابزار Rotate
روش ادغام لايه ها
استفاده از دستور Paste Contents
فصل پنجم: ترکيب عناصر متن و گرافيک
ايجاد و تلفيق عناصر اوليه
کار با دستور Union
نحوه رنگ آميزي و سايه گذاري
استفاده از منوي Arrange
کار با فرمان (Inset Path)
تنظيم اشياء با استفاده از دستور Align
کاربرد فرامين Join و Punch
اضافه کردن کادر به اطراف يک مسير
انتقال اشياء از اسناد ديگر
کار با ابزار Envelope
فصل ششم: روشهاي صفحه آرايي در FreeHand
وارد کردن و تنظيم اشياء از قبل طراحي شده
روش چرخاندن اشيء
وارد کردن فايل هاي متن از خارج
حذف و انتقال قسمتي از متن
ايجاد بلوکهاي چند ستوني متن
درج اشياء در ميان متون
فصل هفتم: آميختگي در Freehand
شروع کار با آميختگي
اعمال جلوه آميختگي Blend
اضافه نمودن تصوير سه بعدي پاها به روبات
آشنايي با روش پر کردن شعاعي Radial
آشنايي با روش پر کردن عدسي Lens Fill
فصل هشتم: سندهايي با چندين صفحه
ايجاد کاتالوگ چند صفحه اي
ناحيه نشتي Bleed
ايجاد خطهاي راهنما براي صفحه آرايي دقيق
تبديل مستطيل به خطوط راهنما
تبديل متن به حروف بزرگ يا کوچک
کار با ويژگي Kerning در FreeHand
آشنايي با نوار ابزار Xtra Options
کار با ابزار 3D Rotate
آشنايي با روش پر کردن (Lens Fill)
فصل نهم: ايجاد تصاوير متحرک (Animation)
ايجاد تصاوير متحرک (Animation)
ساخت انيميشن در FreeHand
توزيع آميختگي در لايه ها
اعمال اعوجاج با استفاده از Fisheye Lens
فصل دهم: Perspective در FreeHand
کپي کردن عناصر از ساير سندها
آشنايي با Perspective Grid
کارهاي ترسيمي پرسپکتيو در صفحه هاي عمودي
پرسپکتيو کردن شکلهاي ترسيمي بر روي سطح افقي
الگو برداري از روي شکلهاي ترسيمي وارد شده
مباحث کلی شامل:
- آشنايي كامل با فری هند
- كار با ابزارهاي ترسيم
- ايجاد و استفاده ا ز رنگها
- استفاده از پانلها
- روش ايجاد و تغيير عناصر
- تركيب متن و گرافيك
- عمليات Import و Export
- كار با لايه ها
- ايجا تصاوير تركيبي پيچيده
- صفحه آرايي در FreeHand
- مرتب سازي عناصر در مسيرها
- تكنيكهاي پيشرفته
- ايجاد فرمهايي با چند صفحه
- استفاده از ويژگيهاي آميختگي در مسير
- ساختن تصوير متحرك (Animation) در FreeHand
- كار در نماهاي Perspective
- و ...  

 

 

 
چاپ و تبلیغات  - ساک دستی -  کاتالوگ – بروشور- پوستر – فاکتور -  سربرگ -  کارت ویزیت – رسید و قبض – خدمات طراحی گرافیک – پاکت نامه – تقویم رومیزی – تقویم دیواری -  انواع سالنامه – سررسید (سررسید 1392)و تقویم جیبی – هدایای تبلیغاتی – دفترچه یادداشت – پوشه و فولدر – جعبه شیرینی و بسته بندی گز – باکس لباس – تراکت و برگه های تبلیغاتی – چاپ فلکس و بنر مدیا های فضای باز و بسته – چاپ انواع متریال ها – سازه و لوازم نمایشگاه – مشاوره و ایده پردازی تبلیغاتی – چاپ افست – چاپ سیلک اسکرین – تامپو – فلکسو – هلیوگراور- تهیه و توزیع کاغذ و مقوا
 
اپراتور آنلاین تجسم نگار

منوی اصلی

سفارش آنلاین کارت ویزیت(جدید)
  صفحه اصلی
  لینک ها
  پیوند ها

منوی نمونه ها

  نمونه سررسید (سررسید 1392)ها
  نمونه ساک دستی تبلیغاتی
  نمونه بسته بندی
  نمونه هدایای تبلیغاتی
  نمونه اوراق اداری
  نمونه پوستر

منوی آموزش ها

  آموزش ثبت سایت در موتورهای جستجو
   آموزش طراحی آرم و لوگو
  آموزش کرل دراو
  آموزش تری دی مکس
  آموزش فری هند
  آموزش فرانت پیج
  آموزش هایپرترمینال
  آموزش فتوشاپ 
  آموزش شبکه کردن دو کامپیوتر
  آموزش سیلک اسکرین

منوی دانلودها

  دانلود فایل های گرافیکی 
  دانلود نرم افزارهای گرافیکی 
  دانلود فایل تقویم سال 1389
 دانلود عکس و پوستر ماه رمضان
  دانلود عکس و پوستر ماه محرم
  دانلود فونت های جدید فارسی
 
 

منوی مقالات و تازه ها

  تازه های مشاوره و ایده پردازی
 مقالات مشاوره و ایده پردازی
  تازه های طراحی گرافیک
  طراحی گرافیک
  خدمات طراحی گرافیک
  گرافیک یا ارتباط تصویری
 مقالات گرافیک و صنعت چاپ
 کمپین تبلیغاتی چیست ؟
 هارمونی رنگ ها
 تئوری رنگ ها
 سیاهی و سفیدی در فونت
 چهار تفاوت نقاشی و گرافیک
 60نکته برای گرافیست شدن
 نکاتی برای تقویت خلاقیت در طراحی گرافیک
 آگهی های غیر معمول
 پیکتوگرام
 صنعت چاپ
تایپوگرافی چیست؟
طراحی داخلی چیست؟
بازاریابی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آمارسایت

 
 
Powered by : reklamco.com

کلمات کلیدی سایت : ساک دستی ، کارت ویزیت ، چاپ ، کاتالوگ ، بروشور ، تبلیغات ، تبلیغاتی ، هدایا ، افست ، آگهی نامه ، مات ، براق ، رنگی  ،پاکت نامه ، سفارش ، کانون ، چاپخانه ، تعرفه ، قیمت ، کاغذ ، مقوا ، گلاسه ، تحریر