تقویم دیواری ۴برگ اختصاصی

تقویم دیواری
ردیف شرح تیراژ قیمت مشتری(ریال) قیمت همکار تصویر
۱ تقویم دیواری ۴برگ ۳۵*۲۵ گلاسه ۱۷۰ گرم(یاسایز ۱۷*۵۰) ۵۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰  
۲ تقویم دیواری ۴برگ ۳۵*۲۵ گلاسه ۱۷۰ گرم(یاسایز ۱۷*۵۰) ۱۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰  
۳ تقویم دیواری ۴برگ ۳۵*۵۰گلاسه ۱۷۰ گرم ۵۰۰ ۴۷۵۰۰۰۰  
۴ تقویم دیواری ۴برگ ۳۵*۵۰گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰