قیمت نظارت چاپ

قیمت نظارت چاپ

ناظر چاپ کیست و چه وظایفی دارد؟

از وظایف ناظر چاپ می توان به نظارت بر مرحله تهیه کاغذ و مقوا و نظارت بر مرحله فرم بندی و تهیه زینک و چک کردن رنگ ها قبل از چاپ و چک کردن خط تا بروشور و کاتالوگ اشاره کرد.

ناظر چاپ مسئول انجام درست مراحل مختلف چاپ برای دستیابی به بیشترین حد کیفیت است. از آنجایی که چاپ انواع گوناگونی دارد و هر نوع از آن نیز مراحل مختلفی دارد، پس نمی توان برای همه ناظران چاپ یک دستور ثابت در نظر گرفت.

چاپ مجموعه ای از کارهای معین و مستقل از یکدیگر است که برای انجام دادن آن به تخصص های مختلف نیاز است. بنابراین چاپ یک فرآیند است که چندین مرحله کاری دارد. برای به انجام رساندن بهتر هر مرحله از یک فرآیند، نظارت مستمر، امری مهم و اساسی است؛ از این رو در هر سفارش چاپی حضور یک فرد به عنوان ناظر چاپ ضروری است.

چرا فرایند چاپ، نیازمند نظارت است؟

ناظر چاپ، مسئول انجام درست مراحل مختلف چاپ، برای دستیابی به بیشترین حد کیفیت است. از آنجایی که چاپ انواع گوناگونی دارد و هر نوع از آن نیز مراحل مختلفی دارد، پس نمی توان برای همه ناظران چاپ، یک دستور ثابت در نظر گرفت. به همین دلیل هر یک از انواع چاپ، نیازمند نظارت خاص خود است و ناظر ویژه ای دارد. برای نمونه ناظر چاپ سیلک اسکرین با ناظر چاپ افست و ناظر چاپ فلکسو متفاوت است.

اما به دلیل کاربرد گسترده چاپ افست در صنعت نشر کتاب و روزنامه و ارتباط تنگاتنگ طراحان گرافیک و عکاسان با آن، آگاهی از وظایف ناظر چاپ افست اهمیت بیشتری دارد.

نظارت بر چاپ از کجا آغاز می شود؟

ممکن است چنین تصور شود که کار ناظر چاپ، از هنگام چاپ و در چاپخانه آغاز می شود، اما چنین نیست؛ کار نظارت بر چاپ از زمان طراحی و خرید مواد محصول چاپی، آغاز و تا زمان تحویل محصول چاپی به انبار و یا مراکز پخش و حتی فروش آن ادامه می یابد. زیرا کیفیت چاپ و محصول چاپی علاوه بر وابستگی به فرایند چاپ، به مواد به کار گرفته شده و چگونگی جابه جایی محصولات تولید شده نیز وابسته است.

یکی از مهمترین مسائلی که ناظر چاپ افست بر آنها نظارت دارد، کفیت مواد مصرفی چاپ شامل (مرکب، کاغذ، مقوا، پلاستیک و …) و ویژگی های مربوط به آنهاست.

شناخت کاغذ و مقوا آیا برای ناظر چاپ امری حیاتی به شمار می آید؟

کاغذ و مقوا از مهم ترین سطوح چاپ شوندۀ مورد استفاده در چاپ های مختلف بویژه چاپ افست است.  برخی از ویژگی های کاغذ و مقوا (رنگ، جنس و …) تأثیر مستقیمی بر کیفیت چاپ دارند و ناظر چاپ علاوه بر شناخت این ویژگی ها باید به تأثیر آن ها بر چاپ توجه کافی داشته باشد. این ویژگی ها شامل اندازه کاغذ، راه و بیراه، جرم و ضخامت و انواع کاغذهای مورد استفاده در چاپ و درخشش و سفیدی و بازتاب آن ها هستند.

کنترل و مدیریت رنگ توسط ناظر چاپ

 به طور کلی می توان گفت که کار نظارت بر چاپ، با توجه به دقت مورد انتظار و ابزار به کار گرفته شده می تواند یک کار بسیار ساده و یا یک فرایند به نسبت پیچیده باشد، عامل مهمی که این  فرآیند را ساده یا پیچیده می کند در درجه نخست اقتصاد است. کار است، ممکن است محصول چاپی که شما قرار است نظارت بر چاپش را انجام دهید به عنوان مثال یک خبرنامه تبلیغاتی محلی باشد و برای سفارش دهندگانش فقط درستی شماره تلفن و آدرسشان کفایت کند، در این صورت استفاده از ابزارهای دقیق اندازه گیری چاپ به صرفه نیست و حتی نوعی وقت تلف کردن خواهد بود و یا ممکن است محصول چاپی مورد نظارت، به عنوان مثال یک کاتالوگ از آثار نقاشی های هنرمندان بسیار مشهور باشد، در اینجا نظارت تا حد ممکن باید درست انجام شود، زیرا  سفارش دهنده حتماً از شما خواهد پرسید که کاتالوگ چاپ شده، نزدیک ترین عکس از نقاشی ها را داشته و کوچکترین تفاوتی با اصل اثر نداشته باشد. ما در اینجا کوشش می کنیم فرایند یک نظارت برای چاپ محصول متوسط را شرح دهیم.

وظایف ناظر چاپ به شرح زیر است :

• نظارت بر مرحله تهیه کاغذ و مقوا
• نظارت بر مرحله فرم بندی و تهیه زینک
• چک کردن رنگ ها قبل از چاپ
• چک کردن خط تا بروشور و کاتالوگ
• چک کردن شماره صفحات کاتالوگ و گرفتن تاییدیه مشتری از ماکت تولیدی کاتالوگ
• چک کردن رنگ ها در نرم افزارهای طراحی مانند فتوشاپ و کورل و ایلیستریتور
• شناخت مواردی مانند ترام یا اورپرینت یا زاویه های ترام و درصد ترام
• شناخت انواع کاغذ ها
• چک کردن رنگ ها و روی هم خوردگی ها در موقع چاپ کاتالوگ یا چاپ بروشور یا دیگر اقلام چاپی
• شناخت انواع پوشش ها
• نظارت و شناخت بر صحافی اقلام چاپی
• چک کردن بسته بندی اقلام چاپی
• تحویل کار به مشتریان