قیمت کارت ویزیت

کارت ویزیت

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت

توجه : با توجه به نوسان قیمت ، حتما از طریق پنل کاربری اقدام به مشاهده قیمت  نموده یا با شرکت تماس بگیرید.

جهت مشاهده قیمت های بروز، چاپ کارت ویزیت را کلیک نموده و عضو سایت شوید .

خدمات
قیمت کارت ویزیت (به تومان)
مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ کارت ویزیت سلفون براق یکرو ۵۸۰۰۰ ۳-۲ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون براق یکرو تحویل یکروزه+هزینه ارسال ۱روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون براق یکرو لمینتی-۴گوشه گرد ۱۳۰۰۰۰ ۳-۲ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورو ۹۴۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون مات یکرو ۷۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورو ۹۴۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت مات طرح چرم یکرو ۹۰۰۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت مات طرح چرم دو رو ۱۲۰۰۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت کتان یکرو ۸۰۰۰۰ ۱۴روزکاری
چاپ کارت ویزیت کتان دو رو ۹۰۰۰۰  ۱۴روزکاری
چاپ کارت ویزیت بدون روکش یکرو ۶۵۰۰۰ ۷روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت گلاسه بدون روکش دو رو ۷۰۰۰۰ ۷روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
۱۴۸۴۰۰ ۲۰ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
۱۷۸۴۰۰ ۲۰ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون مات مخملی سایز بزرگ ۴گوشه گرد ۲۰۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
– چهارگوشه گرد ۱۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون مات دورو سایز بزرگ – چهارگوشه گرد ۱۴۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
برچسب ویزیت سایز کارت ویزیت ۸۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  لیبل بدون روکش
برچسب روکش سلفون براق سایز کارت ویزیت ۹۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری لیبل روکش سلفون براق
برچسب سی دی با قالب ۶۱۷۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری بدون روکش – با دایره ۱٫۵وسط
۲۶۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری بصورت خوانا یا ناخوانا
۲۷۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری  نیازبه ارسال فایل سفید دارد
۲۲۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری رنگهای قرمز٫ زرد. نارنجی. سبز٫ نقره ای
۲۱۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری رنگهای قرمز٫ زرد. نارنجی. سبز٫ نقره ای
سلفون مات موضعی یکرو- ۴گوشه گرد ۱۳۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری  نیازبه ارسال فایل موضعی دارد
سلفون مات موضعی دورو- ۴ گوشه گرد ۱۳۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری  نیازبه ارسال فایل موضعی دارد
استخوانی ۸۵۰ میکرون مات- برجسته ۹*۶- چهارگوشه گرد ۲۲۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۸۵۰ میکرون-  نیازبه ارسال فایل موضعی دارد
استخوانی ۸۵۰ میکرون مات ۹*۶- چهارگوشه گرد ۲۲۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۸۵۰ میکرون
لمینت مات یووی موضعی- چهارگوشه گرد ۲۲۰۰۰۰ ۷ تا ۱۰روزکاری  جنس استخوانی +یووی موضعی- نیازبه ارسال فایل موضعی دارد
استخوانی ۸۵۰ میکرون مات ۹*۶یکرو طلاکوب – چهارگوشه گرد ۳۴۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۸۵۰ میکرون
استخوانی ۸۵۰ میکرون مات ۹*۶دورو طلاکوب – چهارگوشه گرد ۳۸۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۸۵۰ میکرون
 لمینت براق۹*۶ – چهارگوشه گرد ۲۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
لمینت براق سایز بزرگ-رایتیکس ۲۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
لمینت براق سایز بزرگ-لفتیکس ۲۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
 لمینت براق۹*۳٫۸ – چهارگوشه گرد ۲۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
– چهارگوشه گرد ۲۳۸۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
۱۸۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
لمینت براق۹*۶ یکرو طلاکوب – چهارگوشه گرد ۳۹۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
لمینت براق۹*۶ دورو طلاکوب – چهارگوشه گرد ۴۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
 لمینت مات۹*۶ – چهارگوشه گرد ۳۳۰۰۰۰ ۱۴ روز کاری ۶۵۰ میکرون
– چهارگوشه گرد ۳۳۰۰۰۰ ۱۴ روز کاری  ۶۵۰ میکرون
۲۱۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
لمینت مات۹*۶ یکرو طلاکوب- چهارگوشه گرد ۴۴۰۰۰۰ ۱۴ روز کاری ۶۵۰ میکرون
لمینت مات۹*۶ دورو طلاکوب- چهارگوشه گرد ۵۳۰۰۰۰ ۱۴ روز کاری ۶۵۰ میکرون
چاپ شیشه ای مات ۱۰۰تایی ۹*۶ – چهارگوشه گرد ۱۱۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۴۵۰میکرون-یکروچاپ
چاپ شیشه ای شفاف ۱۰۰تایی۹*۶ – چهارگوشه گرد ۱۱۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰ میکرون-یکروچاپ
شیشه ای شفاف ۸۵۰ میکرون۱۰۰۰ تایی۹*۶ – چهارگوشه گرد ۴۳۰۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰ میکرون-یکروچاپ
شیشه ای مات ۴۵۰میکرون ۱۰۰۰ تایی ۹*۶-چهارگوشه گرد ۴۳۰۰۰۰ ۴ روز کاری ۴۵۰ میکرون-یکروچاپ
آهنربایی ۹*۶ – ۱۰۰۰ تایی ۵۳۰۰۰۰ ۱۵تا۲۰روزکاری
لمینت پلاس سایز۹*۶- ۵۰۰ عددی ۴گوشه گرد ۲۸۰۰۰۰ ۱۵ روزکاری ۹۵۰ میکرون- کاملا انحصاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۲۶۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۵۰۰ میکرون
پی وی سی ۵۰۰ میکرون سایز۹*۶-۱۰۰۰ تایی ۳۸۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۵۰۰ میکرون
پی وی سی ۳۰۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۲۵۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۳۰۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۲۵۰ تایی ۳۶۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۷۶۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۵۵۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۷۶۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۱۰۰۰تایی ۸۵۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۷۶۰ میکرون
خط کش دورو متفاوت ۴٫۵*۲۱ سانتی- ۶۰۰۰ عدد ۲۵۸۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
خط کش لمینت براق دورو یکسان-۲۸٫۵سانت – ۵۰۰عدد ۹۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری دورویکسان و معکوس – سایز ۲۸٫۵*۳
خط کش لمینت دورو یکسان-۲۰سانتی – ۵۰۰عدد ۷۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری دورویکسان – سایز ۱٫۵*۲۰
آلبوم نمونه کارت ویزیت ۱۵۰۰۰ ۱ روز کاری

 

 

.

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

.

 

 

 

.

 

 

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

– اندازه استاندارد ویزیت ۸٫۲*۴٫۷ می باشد که پس از برش تقریبا ۸*۴٫۵ می شود .

– اندازه استاندارد ویزیت های بزرگ ۹*۶ می باشد که پس از برش تقریبا ۸٫۷*۵٫۷ می شود .

– لمینت مات موضعی ۴گوشه گرد بدون گارانتی رنگ های تیره–سایز نهایی پس از برش تقریبا ۸٫۵*۵٫۵ می باشد.

– سفارشات شیشه ای براق ۱۰۰۰ تایی ، به ازای سفارش هر ۱۰۰۰ عدد در پنل ۱۰۰ عدد چاپ می شود. (ضخامت : ۸۵۰ میکرون- سایز نهایی تقریبا ۵٫۷*۸٫۷)

– سفارشات شیشه ای مات۱۰۰۰ تایی ، به ازای سفارش هر ۱۰۰۰ عدد در پنل ۱۰۰ عدد چاپ می شود. (ضخامت : ۴۵۰ میکرون- سایز نهایی تقریبا ۵٫۷*۸٫۷)

– منظور از رایتیکس این است که از روی سفارش شما گوشه سمت راست بالا و گوشه سمت چپ پایین دورگرد می شود .

– منظور از لفتیکس این است که از روی سفارش شما گوشه سمت چپ بالا و گوشه سمت راست پایین دورگرد می شود .

-برای ارسال خط کش نیاز به قراردادن درجه سانتی متر از طرف شما نمی باشد .

-سفارشات لمینت مات ، لمینت براق و ….  بدون گارانتی رنگ های تیره می باشند لطفا قسمت گارانتی قبل از ثبت سفارش  مطالعه شود .

-احتیاط برش بدین معناست که طراح در طراحی ویزیت روی طرح زمینه از کناره های کار حداقل ۳ تا ۷ میلی متر هیچ گونه نوشته  یا طرحی (که نخواهد از کارت حذف و برش شود) را قرار ندهد.

-فایل های مربوط به طلاکوب ، موضعی ، سفید طرح شیشه ای بصورت تک رنگ مشکی (K=100) گردد.

قیمت کارت ویزیت

طراحی کارت ویزیت یکی از موثرترین روشهای تبلیغ است.کارت ویزیت  کارتی در ابعاد استاندارد ۵×۹ سانتیمتر است که بر روی مقوا با گراماژ گوناگون ارائه می شود . کارت ویزیت در حقیقت نخستین مانور تبلیغاتی برای یک موضوع است . عناصر بصری که به طور معمول در کارت ویزیت قابلیت حضور ندارند عبارتند از : نشانه و عنوان ، مختصری از محدوده فعالیت و نشانی . افقی یا عمودی بودن کارت ویزیت بستگی به چگونگی تصاویر ونوشتار آن دارد . در طراحی گرافیک کارت باید محدوده ای خالی از عناصر نوشتاری و تصویری پیش بینی شود تا گرفتن کارت از آن قسمت انجام گیرد .

چاپ کارت ویزیت
چاپ کارت ویزیت
کارت ویزیت طلایی
کارت ویزیت طلایی

 

کارت ویزیت
قیمت کارت ویزیت