لیست قیمت چاپ کارت ویزیت ویژه همکاران

کارت ویزیت

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت

 

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ کارت ویزیت سلفون براق یکرو ۱۳۹۵۰ ۳-۲ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون براق یکرو تحویل یکروزه+هزینه ارسال ۲۲۹۰۰ ۱روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون براق یکرو لمینتی-۴گوشه گرد ۳۰۵۰۰ ۳-۲ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورو ۱۸۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون مات یکرو ۱۴۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورو ۲۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت مات طرح چرم یکرو ۳۳۵۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت مات طرح چرم دو رو ۳۳۵۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت کتان یکرو ۳۲۰۰۰ ۱۴روزکاری  کتان اصل
چاپ کارت ویزیت کتان دو رو ۳۲۰۰۰  ۱۴روزکاری  کتان اصل
چاپ کارت ویزیت بدون روکش یکرو ۱۸۰۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ گلاسه بدون روکش دو رو ۱۸۰۰۰ ۷روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
۴۰۰۰۰ ۲۰ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
۴۶۰۰۰ ۲۰ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
– چهارگوشه گرد ۳۳۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون مات دورو سایز بزرگ – چهارگوشه گرد ۳۴۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
برچسب ویزیت سایزکارت ویزیت ۱۴۹۵۰ ۷تا۱۰روز کاری
برچسب سی دی با قالب ۱۱۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری  با دایره ۱٫۵وسط
۱۲۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
۸۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری  نیازبه ارسال فایل سفیددارد
۸۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
۸۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
سلفون مات موضعی یکرو- ۴گوشه گرد ۵۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
سلفون مات موضعی دورو- ۴ گوشه گرد ۵۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
چاپ استخوانی ۸۵۰ میکرون مات- برجسته ۹*۶- چهارگوشه گرد ۶۳۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۸۵۰ میکرون
چاپ  استخوانی ۸۵۰ میکرون مات ۹*۶- چهارگوشه گرد ۸۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۸۵۰ میکرون
چاپ لمینت مات یووی موضعی- چهارگوشه گرد ۱۲۷۵۰۰ ۷ تا ۱۰روزکاری  جنس لمینت مات+یووی موضعی
چاپ کارت ویزیت لمینت براق۹*۶ – چهارگوشه گرد ۵۷۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
چاپ کارت ویزیت لمینت مات۹*۶ – چهارگوشه گرد ۸۲۵۰۰ ۱۴ روز کاری ۶۵۰ میکرون
چاپ کارت ویزیت لمینت براق۹*۳٫۸ – چهارگوشه گرد ۴۹۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
– چهارگوشه گرد ۴۳۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
چاپ شیشه ای مات ۱۰۰تایی ۹*۶ – چهارگوشه گرد ۵۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۴۵۰میکرون-یکروچاپ
چاپ شیشه ای شفاف ۱۰۰تایی۹*۶ – چهارگوشه گرد ۵۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰ میکرون-یکروچاپ
شیشه ای شفاف ۸۵۰ میکرون۱۰۰۰ تایی۹*۶ – چهارگوشه گرد ۲۵۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰ میکرون-یکروچاپ
شیشه ای مات ۴۵۰میکرون ۱۰۰۰ تایی ۹*۶-چهارگوشه گرد ۲۵۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۴۵۰ میکرون-یکروچاپ
لمینت براق سایز بزرگ-رایتیکس ۵۷۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
لمینت براق سایز بزرگ-لفتیکس ۵۷۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
آهنربایی ۹*۶ – ۱۰۰۰ تایی ۲۵۰۰۰۰ ۱۵تا۲۰روزکاری
لمینت پلاس سایز۹*۶- ۵۰۰ عددی ۴گوشه گرد ۹۰۰۰۰ ۱۵ روزکاری ۹۵۰ میکرون- کاملا انحصاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۱۲۲۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۵۰۰ میکرون
پی وی سی ۵۰۰ میکرون سایز۹*۶-۱۰۰۰ تایی ۱۹۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۵۰۰ میکرون
پی وی سی ۳۰۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۱۱۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۳۰۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۲۵۰ تایی ۱۷۲۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۷۶۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۲۷۹۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۷۶۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۱۰۰۰تایی ۴۷۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۷۶۰ میکرون
 سلفون مات مخملی سایز بزرگ ۴گوشه گرد ۶۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
خط کش دورو متفاوت ۴٫۵*۲۱ سانتی- ۵۰۰۰ عدد ۵۵۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
خط کش لمینت براق دورو یکسان-۲۸٫۵سانت – ۱۰۰۰ عدد ۴۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
خط کش لمینت دورو یکسان-۲۰سانتی – ۵۰۰عدد ۲۸۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
آلبوم نمونه کارت ویزیت ۱۲۵۰۰ ۱ روز کاری

 

 

.

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

.

 

 

 

.

 

 

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

– اندازه استاندارد ویزیت ۸٫۲*۴٫۷ می باشد که پس از برش تقریبا ۸*۴٫۵ می شود .

– اندازه استاندارد ویزیت های بزرگ ۹*۶ می باشد که پس از برش تقریبا ۸٫۷*۵٫۷ می شود .

– لمینت مات موضعی ۴گوشه گرد بدون گارانتی رنگ های تیره–سایز نهایی پس از برش تقریبا ۸٫۵*۵٫۵ می باشد.

– سفارشات شیشه ای براق ۱۰۰۰ تایی ، به ازای سفارش هر ۱۰۰۰ عدد در پنل ۱۰۰ عدد چاپ می شود. (ضخامت : ۸۵۰ میکرون- سایز نهایی تقریبا ۵٫۷*۸٫۷)

– سفارشات شیشه ای مات۱۰۰۰ تایی ، به ازای سفارش هر ۱۰۰۰ عدد در پنل ۱۰۰ عدد چاپ می شود. (ضخامت : ۴۵۰ میکرون- سایز نهایی تقریبا ۵٫۷*۸٫۷)

– منظور از رایتیکس این است که از روی سفارش شما گوشه سمت راست بالا و گوشه سمت چپ پایین دورگرد می شود .

– منظور از لفتیکس این است که از روی سفارش شما گوشه سمت چپ بالا و گوشه سمت راست پایین دورگرد می شود .

-برای ارسال خط کش نیاز به قراردادن درجه سانتی متر از طرف شما نمی باشد .

-سفارشات لمینت مات ، لمینت براق و ….  بدون گارانتی رنگ های تیره می باشند لطفا قسمت گارانتی قبل از ثبت سفارش  مطالعه شود .

-احتیاط برش بدین معناست که طراح در طراحی ویزیت روی طرح زمینه از کناره های کار حداقل ۳ تا ۷ میلی متر هیچ گونه نوشته  یا طرحی (که نخواهد از کارت حذف و برش شود) را قرار ندهد.

-فایل های مربوط به طلاکوب ، موضعی ، سفید طرح شیشه ای بصورت تک رنگ مشکی (K=100) گردد.

 

طراحی کارت ویزیت یکی از موثرترین روشهای تبلیغ است.کارت ویزیت  کارتی در ابعاد استاندارد ۵×۹ سانتیمتر است که بر روی مقوا با گراماژ گوناگون ارائه می شود . کارت ویزیت در حقیقت نخستین مانور تبلیغاتی برای یک موضوع است . عناصر بصری که به طور معمول در کارت ویزیت قابلیت حضور ندارند عبارتند از : نشانه و عنوان ، مختصری از محدوده فعالیت و نشانی . افقی یا عمودی بودن کارت ویزیت بستگی به چگونگی تصاویر ونوشتار آن دارد . در طراحی گرافیک کارت باید محدوده ای خالی از عناصر نوشتاری و تصویری پیش بینی شود تا گرفتن کارت از آن قسمت انجام گیرد .

چاپ کارت ویزیت
چاپ کارت ویزیت
کارت ویزیت طلایی
کارت ویزیت طلایی

 

کارت ویزیت
کارت ویزیت