دانلود تقویم ۱۴۰۱

تقویم 1400

 

دانلود تقویم ۱۴۰۰ با مناسبت های رسمی 

تقویم رسمی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی
مناسبت ها: مصوب شورای فرهنگ عمومی
استخراج و تنظیم: شورای مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

اطلاعات تکمیلی رویدادهای نجومی سال ۱۴۰۰ هجری- شمسی قابل درج در تقویم

ماهگرفتگیها:
۱ -ماهگرفتگی کلی: چهارشنبه ۵ خرداد، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در شرق آسیا،
استرالیا، اقیانوس آرام و آمریکا قابل مشاهده است.
۲ -ماهگرفتگی جزیی: جمعه ۲۸ آبان، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در شرق آسیا،
استرالیا، اقیانوس آرام، آمریکا و شمال اروپا قابل مشاهده است.

خورشیدگرفتگیها:
۱ -خورشیدگرفتگی حلقوی: پنجشنبه ۲۰ خرداد، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در شمال
آسیا، اروپا به جز جنوب آن و شمال آمریکای شمالی قابل مشاهده است.
۲ -خورشیدگرفتگی کلی: شنبه ۱۳ آذر، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در آفریقای
جنوبی، جنوب اقیانوس اطلس، جنوبگان و بخشی از جنوب شرقی استرالیا قابل مشاهده است.

مناسب ترین قیمت تقویم و سررسید ۱۴۰۱  را از ما بخواهید

   تماس فوری : ۰۳۱۳۶۳۰۱۲۰۱

دانلود تقویم ۱۳۹۹ با مناسبت های رسمی 

تقویم رسمی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی
مناسبت ها: مصوب شورای فرهنگ عمومی
استخراج و تنظیم: شورای مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

دانلود تقویم 1399
دانلود تقویم ۱۳۹۹

تقویم رسمی کشور
سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

دانلود فایل لایه باز تقویم ۱۳۹۹

دانلود فایل PDF 

دانلود فایل فشرده  – رمز :  reklamco.com

فایل ورد   تقویم ۱۳۹۹  شمسی با مناسبت ها

مناسبت ها: مصوب شورای فرهنگ عمومی
استخراج و تنظیم: شورای مرکز تقویم مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران
لحظۀ تحویل سال ۱۳۹۹ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران
ساعت ۷ و ۱۹ دقیقه و ۳۷ ثانیه روز جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹ هجری شمسی
مطابق ۲۵ رجب ۱۴۴۱ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۲۰ میلادی
۱۳۹۸ شورای فرهنگ عمومی /۵/ مصوب جلسۀ ۷۲۸ مورخ ۱
مصوب جلسۀ مورخ شورای عالی انقلاب فرهنگی
* قابل توجه متقاضیان چاپ تقویم و سررسید: نسخه نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.

رویدادهای نجومی سال ۱۳۹۹

تکمیلی رویدادهای نجومی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی قابل درج در تقویم
خورشیدگرفتگی ها:
-۱ خورشیدگرفتگی کلی: دوشنبه ۲۴ آذر، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در جنوب
اقیانوس آرام، آمریکای جنوبی، اقیانوس اطلس جنوبی و جنوبگان قابل مشاهده است.
رویداد نجومی قابل رؤیت در ایران در سال ۱۳۹۹ هجری شمسی
-۱ خورشیدگرفتگی در تاریخ یک شنبه ۱ تیر
این خورشید گرفتگی از نوع حلقوی است که در ایران و بسیاری از نقاط جهان به صورت جزیی
دیده می شود. در تهران، خورشیدگرفتگی در ساعت ۹ و ۵ دقیقه شروع میشود. در ساعت ۱۰ و
۱۶ دقیقه، گرفتگی به بیشترین مقدار خود می رسد و ماه ۴۸ درصد از قرص خورشید را
می پوشاند و گرفتگی در ساعت ۱۱ و ۳۸ دقیقه پایان می یابد. زمان و حداکثر مقدار پوشیدگی در
سایر نقاط ایران با تهران متفاوت است. این مقدار از حداکثر ۹۸ درصد در جنوب شرق تا حداقل
۲۹ درصد در شمال غرب کشور متغیر است. این گرفتگی در آفریقا به جز بخشی از غرب آن،
جنوب شرق اروپا و آسیا به صورت جزیی و در بخشی از جمهوری کنگو، سودان جنوبی، اتیوپی،
یمن، عربستان سعودی، عمان، پاکستان، شمال هند، جنوب چین، تایوان به صورت حلقوی قابل
مشاهده است.

اطلاعات تکمیلی رویدادهای نجومی سال ۱۳۹۹ هجری شمسی قابل درج در تقویم
خورشیدگرفتگی ها:
-۱ خورشیدگرفتگی کلی: دوشنبه ۲۴ آذر، غیر قابل رؤیت در ایران. این گرفتگی در جنوب
اقیانوس آرام، آمریکای جنوبی، اقیانوس اطلس جنوبی و جنوبگان قابل مشاهده است.