تعرفه‌های طراحی کارت ویزیت

تعرفه طراحی ویزیت

خلاصه ای در مورد طراحی کارت ویزیت :

 طراحی کارت ویزیت یکی از موثرترین روشهای تبلیغ است.کارت ویزیت  کارتی در ابعاد استاندارد ۵×۹ سانتیمتر است که بر روی مقوا با گراماژ گوناگون ارائه می شود . کارت ویزیت در حقیقت نخستین مانور تبلیغاتی برای یک موضوع است . عناصر بصری که به طور معمول در کارت ویزیت قابلیت حضور ندارند عبارتند از : نشانه و عنوان ، مختصری از محدوده فعالیت و نشانی . افقی یا عمودی بودن کارت ویزیت بستگی به چونگی تصاویر ونوشتار آن دارد . در طراحی گرافیک کارت باید محدوده ای خالی از عناصر نوشتاری و تصویری پیش بینی شود تا گرفتن کارت از آن قسمت انجام گیرد .

 

ردیف

اثر

قیمت پایه زمان تقریبی
انجام کار
۱ کارت ویزیت هر۱ رو

۷۰۰۰۰

۱۵دقیقه

۲ ویرایش کارت ویزیت دورو ۱۰۰۰۰۰ ۵دقیقه
۳ فاکتوروفیش ۴۰۰۰۰ ۱ساعت
۴ ویرایش عکس ۳۵۰۰۰ ۱۰دقیقه
 ۵ لیبل سی دی ۵۰۰۰۰  ۴۵دقیقه
 ۶  پاکت سی دی  ۴۵۰۰۰  ۴۵دقیقه

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.