دانلود تقویم ۱۳۹۸

دانلود تقویم 1398

دانلود تقویم ۱۳۹۸ با مناسبت ها و تعطیلی های سال شمسی ۱۳۹۸

فایل رسمی تقویم ۱۳۹۸

فایل ورد   فایل pdf     فایل اکسل    تقویم ۱۳۹۸

منتشر از طرف خانه فرهنگ عمومی کشور

برای طراحی سررسید تبلیغاتی

و برای طراحی تقویم رومیزی ۹۸

دانلود مستقیم  فایل نهایی و رسمی  تقویم ۱۳۹۸

دانلود تقویم 1398
دانلود تقویم ۱۳۹۸

دانلود تقویم رومیزی ۹۸