لیست قیمت چاپ کارت ویزیت

کارت ویزیت

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت – مشتریان عادی

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت

همکاران جهت مشاهده قیمتها اینجا کلیک نمایید .

جهت ثبت سفارش

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ کارت ویزیت سلفون براق یکرو ۷۳۰۰۰ ۲ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون براق یکرو تحویل یکروزه+هزینه ارسال ۱روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون براق یکرو لمینتی-۴گوشه گرد ۱۲۰۰۰۰ ۳-۲ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورو ۸۶۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون مات یکرو ۷۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورو ۸۷۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت مات طرح چرم یکرو ۹۷۰۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت مات طرح چرم دو رو ۱۰۵۰۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت کتان یکرو ۱۲۰۰۰۰ ۱۴روزکاری کتان اصل
چاپ کارت ویزیت کتان دو رو ۱۲۹۰۰۰ ۱۴روزکاری کتان اصل
چاپ کارت ویزیت بدون روکش یکرو ۶۵۰۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ گلاسه بدون روکش دو رو ۷۱۰۰۰ ۷روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
۲۰۰۰۰۰ ۱۱ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
۲۰۵۰۰۰ ۱۱ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
– چهارگوشه گرد ۱۳۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون مات دورو سایز بزرگ – چهارگوشه گرد ۱۳۱۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
برچسب ویزیت سایزکارت ویزیت ۸۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
برچسب سی دی با قالب ۶۰۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری با دایره ۱٫۵وسط
۴۷۸۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
۵۲۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری نیازبه ارسال فایل سفیددارد
۲۷۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
۲۶۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
سلفون مات موضعی یکرو- ۴گوشه گرد ۱۷۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
سلفون مات موضعی دورو- ۴ گوشه گرد ۱۷۸۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
چاپ استخوانی ۸۵۰ میکرون مات- برجسته ۹*۶- چهارگوشه گرد ۲۵۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۸۵۰ میکرون
چاپ استخوانی ۸۵۰ میکرون مات ۹*۶- چهارگوشه گرد ۲۴۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۸۵۰ میکرون
چاپ لمینت مات یووی موضعی- چهارگوشه گرد ۷ تا ۱۰روزکاری جنس لمینت مات+یووی موضعی
چاپ کارت ویزیت لمینت براق۹*۶ – چهارگوشه گرد ۲۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
چاپ کارت ویزیت لمینت مات۹*۶ – چهارگوشه گرد ۳۳۸۰۰۰ ۱۴ روز کاری ۶۵۰ میکرون
چاپ کارت ویزیت لمینت براق۹*۳٫۸ – چهارگوشه گرد ۲۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
– چهارگوشه گرد ۱۸۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
چاپ شیشه ای مات ۱۰۰تایی ۹*۶ – چهارگوشه گرد ۱۴۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۴۵۰میکرون-یکروچاپ
چاپ شیشه ای شفاف ۱۰۰تایی۹*۶ – چهارگوشه گرد ۱۴۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰ میکرون-یکروچاپ
شیشه ای شفاف ۸۵۰ میکرون۱۰۰۰ تایی۹*۶ – چهارگوشه گرد ۵۲۰۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰ میکرون-یکروچاپ
شیشه ای مات ۴۵۰میکرون ۱۰۰۰ تایی ۹*۶-چهارگوشه گرد ۵۲۰۰۰۰ ۴ روز کاری ۴۵۰ میکرون-یکروچاپ
لمینت براق سایز بزرگ-رایتیکس ۲۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
لمینت براق سایز بزرگ-لفتیکس ۲۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۶۵۰ میکرون
آهنربایی ۹*۶ – ۱۰۰۰ تایی ۱۵تا۲۰روزکاری
لمینت پلاس سایز۹*۶- ۵۰۰ عددی ۴گوشه گرد ۵۵۰۰۰۰ ۱۵ روزکاری ۹۵۰ میکرون- کاملا انحصاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۳۷۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۵۰۰ میکرون
پی وی سی ۵۰۰ میکرون سایز۹*۶-۱۰۰۰ تایی ۵۸۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۵۰۰ میکرون
پی وی سی ۳۰۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۳۵۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۳۰۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۲۵۰ تایی ۵۵۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۷۶۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۷۹۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۷۶۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۱۰۰۰تایی ۱۵۰۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۷۶۰ میکرون
سلفون مات مخملی سایز بزرگ ۴گوشه گرد ۲۸۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
خط کش دورو متفاوت ۴٫۵*۲۱ سانتی- ۵۰۰۰ عدد ۲۵۸۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
خط کش لمینت براق دورو یکسان-۲۸٫۵سانت – ۱۰۰۰ عدد ۱۳۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
خط کش لمینت دورو یکسان-۲۰سانتی – ۵۰۰عدد ۱۳۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
آلبوم نمونه کارت ویزیت ۱۵۰۰۰ ۱ روز کاری

توضیحات :

– اندازه استاندارد ویزیت ۸٫۲*۴٫۷ می باشد که پس از برش تقریبا ۸*۴٫۵ می شود .

– اندازه استاندارد ویزیت های بزرگ ۹*۶ می باشد که پس از برش تقریبا ۸٫۷*۵٫۷ می شود .

– لمینت مات موضعی ۴گوشه گرد بدون گارانتی رنگ های تیره–سایز نهایی پس از برش تقریبا ۸٫۵*۵٫۵ می باشد.

– سفارشات شیشه ای براق ۱۰۰۰ تایی ، به ازای سفارش هر ۱۰۰۰ عدد در پنل ۱۰۰ عدد چاپ می شود. (ضخامت : ۸۵۰ میکرون- سایز نهایی تقریبا ۵٫۷*۸٫۷)

– سفارشات شیشه ای مات۱۰۰۰ تایی ، به ازای سفارش هر ۱۰۰۰ عدد در پنل ۱۰۰ عدد چاپ می شود. (ضخامت : ۴۵۰ میکرون- سایز نهایی تقریبا ۵٫۷*۸٫۷)

– منظور از رایتیکس این است که از روی سفارش شما گوشه سمت راست بالا و گوشه سمت چپ پایین دورگرد می شود .

– منظور از لفتیکس این است که از روی سفارش شما گوشه سمت چپ بالا و گوشه سمت راست پایین دورگرد می شود .

-برای ارسال خط کش نیاز به قراردادن درجه سانتی متر از طرف شما نمی باشد .

-سفارشات لمینت مات ، لمینت براق و …. بدون گارانتی رنگ های تیره می باشند لطفا قسمت گارانتی قبل از ثبت سفارش مطالعه شود .

-احتیاط برش بدین معناست که طراح در طراحی ویزیت روی طرح زمینه از کناره های کار حداقل ۳ تا ۷ میلی متر هیچ گونه نوشته یا طرحی (که نخواهد از کارت حذف و برش شود) را قرار ندهد.

-فایل های مربوط به طلاکوب ، موضعی ، سفید طرح شیشه ای بصورت تک رنگ مشکی (K=100) گردد.

.
طراحی کارت ویزیت یکی از موثرترین روشهای تبلیغ است.کارت ویزیت  کارتی در ابعاد استاندارد ۵×۹ سانتیمتر است که بر روی مقوا با گراماژ گوناگون ارائه می شود . کارت ویزیت در حقیقت نخستین مانور تبلیغاتی برای یک موضوع است . عناصر بصری که به طور معمول در کارت ویزیت قابلیت حضور ندارند عبارتند از : نشانه و عنوان ، مختصری از محدوده فعالیت و نشانی . افقی یا عمودی بودن کارت ویزیت بستگی به چونگی تصاویر ونوشتار آن دارد . در طراحی گرافیک کارت باید محدوده ای خالی از عناصر نوشتاری و تصویری پیش بینی شود تا گرفتن کارت از آن قسمت انجام گیرد .

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت

لینک تعرفه قیمت کارت ویزیت قالب خاص