دانلود اوقات شرعی ماه رمضان سال 1396

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان سال 1396

در جدول زير اوقات شرعي مراكز استانهاي ايران براي سال ۱۳۹۶ ارائه شده است.

 

 

اراك اردبيل اروميه
اصفهان اهواز ايلام
بجنورد بيرجند بندرعباس
بوشهر تبريز تهران
خرم آباد رشت زاهدان
زنجان ساري سمنان
سنندج شهركرد شيراز
قزوين قم كرج
كرمان كرمانشاه گرگان
مشهد همدان ياسوج
يزد