چاپ انتخاباتی۱۴۰۰

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها :بیست اردیبهشت ۱۴۰۰

چاپ بروشور ، کارت ویزیت ، تراکت و انواع پوستر ویژه کاندیداهای انتخاباتی

همکاران میتوانند غیر از لیست زیر استعلام انلاین در پنل کاربری ثبت نمایند 

تماس فوری : ۰۳۱۳۶۳۰۱۲۰۱

انواع نراکت انتخاباتی قیمت به تومان
تراکتA4یکرو ۲۰۰۰ تایی گلاسه۱۳۵ ۱۱۲۰۰۰۰
تراکتA4یکرو ۲۰۰۰ تایی تحریر۷۰ ۸۱۴۰۰۰
تراکتA4یکرو ۱۰۰۰ تایی گلاسه۱۳۵ ۸۰۵۰۰۰
تراکتA4یکرو ۱۰۰۰ تایی تحریر۷۰ ۶۷۶۵۰۰
تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسهA5 دورو  ۱۶۷۷۵۰۰
تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسهA5 یکرو  ۱۴۷۷۵۰۰
تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو  ۱۴۰۱۴۰۰
تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو  ۱۱۸۱۴۰۰
تراکت A5  یکرو گلاسه ۴۰۰۰۰برگ تحویل  ۸۶۴۰۹۰۰
تراکت A5  دورو گلاسه ۲۰۰۰۰برگ تحویل  ۵۵۷۰۵۰۰
تراکت A5  یکرو تحریر ۷۰گرم  ۴۰۰۰۰برگ ۵۴۰۰۰۰۰
تراکت A5  دورو تحریر ۷۰گرم  ۲۰۰۰۰ برگ  ۳۹۵۰۰۰۰
تراکت ۱۷*۱۲  یکرو گلاسه ۸۰۰۰۰برگ ۱۰۵۴۱۹۰۰
تراکت ۱۷*۱۲  دورو گلاسه ۴۰۰۰۰برگ  ۶۶۲۱۰۰۰
تراکت ۱۷*۱۲  یکرو تحریر۷۰ گرم ۸۰۰۰۰برگ ۶۱۰۰۰۰۰
تراکت ۱۷*۱۲  دورو تحریر۷۰ گرم ۴۰۰۰۰برگ ۴۴۰۰۰۰۰
کارت ویزیت های انتخاباتی قیمت به تومان
کارت ویزیت براق یکرو ۴۲۰۰۰ عدد ۲۶۲۱۳۰۰
کارت ویزیت براق دورو ۲۱۰۰۰ عدد  ۱۷۹۴۴۰۰
کارت ویزیت بدون روکش یکرو ۴۲۰۰۰ عدد ۲۱۸۳۸۰۰
کارت ویزیت بدون روکش دورو ۲۱۰۰۰ عدد  ۱۳۵۶۹۰۰
کارت ویزیت براق یکرو ۵۰۰۰ عدد ۳۴۳۳۰۰
کارت ویزیت براق یکرو ۱۰۰۰۰ عدد ۶۵۵۴۰۰
کارت ویزیت براق دورو ۵۰۰۰ عدد ۴۷۰۰۰۰
کارت ویزیت براق دورو ۱۰۰۰۰ عدد ۹۷۴۱۰۰
پوسترهای انتخاباتی قیمت به تومان
پوستر تحریر۷۰ ۳۵*۵۰ ۱۰۰۰ برگی انتخاباتی فوری ۸۶۹۰۰۰
پوستر تحریر۷۰ ۳۰*۴۲ ۱۰۰۰ برگی انتخاباتی فوری ۸۱۴۰۰۰
پوستر گلاسه۱۳۵ ۴۵*۳۰ ۱۰۰۰ برگی انتخاباتی فوری ۱۱۲۰۰۰۰
پوستر گلاسه۱۳۵ ۵۰*۳۵ ۱۰۰۰ برگی انتخاباتی فوری ۱۲۷۷۵۰۰
پوستر گلاسه۱۱۵ ۵۰*۷۰ ۵۰۰۰ برگی ۱۰۱۴۱۹۰۰
پوستر تحریر۷۰ ۵۰*۷۰ ۵۰۰۰ برگی ۵۷۰۰۰۰۰
پوستر تحریر۷۰ ۶۰*۴۵ ۵۰۰۰ برگی ۸۲۹۵۰۰۰
پوستر گلاسه۱۱۵ ۶۰*۴۵ ۵۰۰۰ برگی ۸۴۴۰۹۰۰
پوستر گلاسه ۱۳۵ ۴۵*۶۰ ۱۰۰۰ برگی ۲۲۴۰۰۰۰
پوستر گلاسه ۱۳۵ ۵۰*۷۰ ۱۰۰۰ برگی ۲۵۵۵۰۰۰
پوستر تحریر ۷۰ ۵۰*۷۰ ۱۰۰۰ برگی ۱۶۵۹۰۰۰
پوستر تحریر ۷۰ ۴۵*۶۰ ۱۰۰۰ برگی ۱۵۵۴۰۰۰
انواع بروشورهای انتخاباتی قیمت به تومان
بروشور ۱۰۰۰ تایی گلاسه A4دورو ۸۰۵۰۰۰
بروشور ۱۰۰۰ تایی تحریر A4دورو ۶۷۶۵۰۰
چاپ ویژه انتخابات ۱۴۰۰