چاپ انتخاباتی مجلس ۹۸

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها :یکم بهمن ماه ۹۸

چاپ بروشور ، کارت ویزیت ، تراکت و انواع پوستر ویژه کاندیداهای انتخاباتی

همکاران میتوانند غیر از لیست زیر استعلام انلاین در پنل کاربری ثبت نمایند 

تماس فوری : ۰۳۱۳۶۳۰۱۲۰۱

انواع نراکت انتخاباتی قیمت به تومان
تراکتA4یکرو ۲۰۰۰ تایی گلاسه۱۳۵ ۴۹۲۰۰۰
تراکتA4یکرو ۲۰۰۰ تایی تحریر۷۰ ۳۸۴۵۰۰
تراکتA4یکرو ۱۰۰۰ تایی گلاسه۱۳۵ ۳۴۲۰۰۰
تراکتA4یکرو ۱۰۰۰ تایی تحریر۷۰ ۲۹۷۹۰۰
تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسهA5 دورو  ۶۴۷۰۰۰
تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسهA5 یکرو  ۶۰۷۰۰۰
تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو  ۵۷۳۸۰۰
تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو  ۵۲۹۸۰۰
تراکت A5  یکرو گلاسه ۴۰۰۰۰برگ تحویل  ۳۵۳۳۸۰۰
تراکت A5  دورو گلاسه ۲۰۰۰۰برگ تحویل  ۲۱۰۶۹۰۰
تراکت A5  یکرو تحریر ۷۰گرم  ۴۰۰۰۰برگ ۲۳۷۵۰۰۰
تراکت A5  دورو تحریر ۷۰گرم  ۲۰۰۰۰ برگ  ۱۵۲۷۵۰۰
تراکت ۱۷*۱۲  یکرو گلاسه ۸۰۰۰۰برگ ۴۴۰۳۸۰۰
تراکت ۱۷*۱۲  دورو گلاسه ۴۰۰۰۰برگ  ۲۵۷۱۹۰۰
تراکت ۱۷*۱۲  یکرو تحریر۷۰ گرم ۸۰۰۰۰برگ ۲۸۱۰۰۰۰
تراکت ۱۷*۱۲  دورو تحریر۷۰ گرم ۴۰۰۰۰برگ ۱۷۷۵۰۰۰
کارت ویزیت های انتخاباتی قیمت به تومان
کارت ویزیت براق یکرو ۴۲۰۰۰ عدد ۱۳۰۲۰۰۰
کارت ویزیت براق دورو ۲۱۰۰۰ عدد  ۸۵۵۸۰۰
کارت ویزیت بدون روکش یکرو ۴۲۰۰۰ عدد ۱۱۰۲۵۰۰
کارت ویزیت بدون روکش دورو ۲۱۰۰۰ عدد  ۶۵۶۳۰۰
کارت ویزیت براق یکرو ۵۰۰۰ عدد ۱۷۰۵۰۰
کارت ویزیت براق یکرو ۱۰۰۰۰ عدد ۳۲۵۵۰۰
کارت ویزیت براق دورو ۵۰۰۰ عدد ۲۲۴۲۰۰
کارت ویزیت براق دورو ۱۰۰۰۰ عدد ۲۱۴۰۰۰
پوسترهای انتخاباتی قیمت به تومان
پوستر تحریر۷۰ ۳۵*۵۰ ۱۰۰۰ برگی انتخاباتی فوری ۴۲۵۷۰۰
پوستر تحریر۷۰ ۳۰*۴۵ ۱۰۰۰ برگی انتخاباتی فوری ۳۸۴۵۰۰
پوستر گلاسه۱۳۵ ۴۵*۳۰ ۱۰۰۰ برگی انتخاباتی فوری ۴۹۲۰۰۰
پوستر گلاسه۱۳۵ ۵۰*۳۵ ۱۰۰۰ برگی انتخاباتی فوری ۵۶۷۰۰۰
پوستر گلاسه۱۱۵ ۵۰*۷۰ ۵۰۰۰ برگی ۴۲۸۳۸۰۰
پوستر تحریر۷۰ ۵۰*۷۰ ۵۰۰۰ برگی ۲۶۹۰۰۰۰
پوستر تحریر۷۰ ۶۰*۴۵ ۵۰۰۰ برگی ۲۳۱۵۰۰۰
پوستر گلاسه۱۱۵ ۶۰*۴۵ ۵۰۰۰ برگی ۳۴۷۳۸۰۰
پوستر گلاسه ۱۳۵ ۴۵*۶۰ ۱۰۰۰ برگی ۹۸۴۰۰۰
پوستر گلاسه ۱۳۵ ۵۰*۷۰ ۱۰۰۰ برگی ۱۱۳۴۰۰۰
پوستر تحریر ۷۰ ۵۰*۷۰ ۱۰۰۰ برگی ۸۱۲۷۰۰
پوستر تحریر ۷۰ ۴۵*۶۰ ۱۰۰۰ برگی ۷۳۴۰۰۰
انواع بروشورهای انتخاباتی قیمت به تومان
بروشور ۱۰۰۰ تایی گلاسه A4دورو ۳۴۲۰۰۰
بروشور ۱۰۰۰ تایی تحریر A4دورو ۲۹۷۹۰۰
چاپ ویژه انتخابات مجلس