لیست قیمت همکاری کارت ویزیت های جدید تجسم نگار

لیست قیمت همکار
خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
 سوسماری یکرو  22000  5الی ۱۰ روز کاری
 سوسماری دورو  27500  5الی ۱۰ روز کاری
 سلفون مات برجسته یکرو  38000  8الی ۱۲ روز کاری
 سلفون مات برجسته دورو  44000  8الی ۱۲ روز کاری
 پی وی سی ۵۰۰ میکرون  330000  15 الی ۲۰ روز کاری
 مخملی  55000  13 الی ۱۷ روز کاری
 لیبل شیشه ای  125000  23 الی ۲۸ روز کاری
برچسب اموال ۴۰۰۰۰  3الی ۶ روز کاری

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.