تقویم دیواری اختصاصی ۱۳۹۹

چاپ تقویم دیواری اختصاصی

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها:سی ام دی ماه ۹۸

تعرفه چاپ تقویم دیواری اختصاصی تکبرگ اختصاصی ۱۳۹۹ ویژه همکاران

لیست قیمت تقویم دیواری ۱۳۹۹

چاپ تقویم دیواری اختصاصی

تقویم دیواری سایز:۵۰*۳۵
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت فروش ۱۰۰ تایی:۲۶۵۲۰۰
قیمت فروش ۲۵۰ تایی:۳۳۴۰۰۰
قیمت فروش۵۰۰ تایی:۴۵۶۷۰۰
قیمت فروش ۱۰۰۰ تایی:۷۰۲۱۰۰
قیمت فروش ۱۵۰۰ تایی:۹۹۱۶۰۰
قیمت فروش ۲۰۰۰ تایی:۱۲۳۷۰۰۰
قیمت فروش ۳۰۰۰ تایی:۱۷۷۱۹۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

————————————————————–—–

تقویم دیواری سایز:۲۵*۳۵
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی (بدون سلفون)
قیمت فروش ۱۰۰ تایی:۲۳۸۲۰۰
قیمت فروش ۲۵۰ تایی:۲۷۲۶۰۰
قیمت فروش۵۰۰ تایی:۳۳۴۰۰۰
قیمت فروش ۱۰۰۰ تایی:۴۵۶۷۰۰
قیمت فروش ۱۵۰۰ تایی:۶۲۳۴۰۰
قیمت فروش ۲۰۰۰ تایی:۷۴۶۱۰۰
قیمت فروش ۳۰۰۰ تایی:۱۰۳۵۶۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

————————————————————–—–

چاپ تقویم دیواری اختصاصی
تقویم دیواری سایز:۳۰*۴۵
تقویم دیواری اختصاصی 1397
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت فروش ۱۰۰ تایی:۲۵۲۹۰۰
قیمت فروش ۲۵۰ تایی:۳۰۵۹۰۰
قیمت فروش۵۰۰ تایی:۴۰۰۶۰۰
قیمت فروش ۱۰۰۰ تایی:۵۸۹۹۰۰
قیمت فروش ۱۵۰۰ تایی:۸۲۳۳۰۰
قیمت فروش ۲۰۰۰ تایی:۱۰۱۲۶۰۰
قیمت فروش ۳۰۰۰ تایی:۱۴۳۵۳۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

کانال آپارات چاپ تجسم نگار

چاپ تقویم دیواری اختصاصی
چاپ تقویم دیواری اختصاصی

پاسخی بگذارید