روش طراحی لیبل CD

برای طراحی لیبل CD با توجه به ابعاد CD خط فرضی قالب دایره ی 11.8*11.8 سانتی متر می باشد یعنی شما در فضای 12*12 سانتی متر برچسب CD خود را طراحی نموده و پس از آن سایز کار خود را به 13*13 سانتی متر افزایش داده ( canvas size) به گونه ای که بک گراند شما افزایش یابد نه طرح اصلی.

لطفا به این نکته توجه داشته باشید که فضای احتیاط برش در قالب تیغ لیبل CD 5 تا 7 میلی متر میباشد.

نکاتی در خصوص دایره ی وسط لیبل CD :

دایره ی وسط لیبل  سی دی با قطر 3 و 1.5  سانتی متر میباشد که شما می توانید با در نظر گرفتن خط فرضی قالب خود و نیم سانت احتیاط برش ذکر شده اقدام به طراحی داخل لیبل CD نمائید.