تعرفه های طراحی آرم و لوگو

خلاصه ای درمورد طراحی آرم ولوگو:

طراحی آرم و طراحی لوگو یکی از مهمترین حوزه های طراحی و درنتیجه‌ یکی ‌از دشوارترین‌ حوزه‌های‌ طراحی‌ می‌باشد.یک لوگوی خوب علاوه بر زیبایی، به هیچ لوگوی دیگری شبیه نمی باشد و میتواند در جاهای بسیاری مورد استفاده قرار گیرد و همچنان ارزش هنری یا طراحی خود را حفظ کند. یک لوگوی خوب میبایست کارا باشد ودر سایزهای مختلفی طراحی شده باشد. هنگامیکه لوگو را بصورت دو رنگ (سیاه سفید) یا چهار رنگ یا هاف تون استفاده میکنید، نباید از کیفیت پیامی، مفهومی یا زیبایی طراحی آن خیلی کاسته شود.

ردیف اثر قیمت پایه زمان تقریبی انجام کار
1 طراحی آرم ولوگو 30000 1ساعت
2 تایپوگرافی 60000 16ساعت
3 طراحی مهر 10000 15دقیقه

 

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.