چاپ فاکتور آنلاین | چاپ فاکتور کاربن دار | چاپ فاکتور تحریر

چاپ فاکتور کاربن دار
چاپ فاکتور کاربن لس
چاپ فاکتور کاربن لس

چاپ فاکتور آنلاین – چاپ فاکتور کاربن دار -چاپ فاکتور تحریر

توضیحات سفارشات چاپ فاکتور

۱ – چاپ فاکتور و قبض تک نسخه ای ، دو نسخه ای ، سه نسخه ای

۲- چاپ فاکتور و قبض – چاپ افست- حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد

۳- چاپ فاکتور در ابعاد استاندارد A5 و اندازه های دلخواه حداقل  A6  تا حداکثر ۳۵*۵۰  قابل انجام است.

۴- گرماژ و متریال چاپ فاکتور شامل کاربن لس ، تحریر ۷۰ گرم ، گلاسه ۱۳۵ گرم ، برگ دوم الوان و …

۴- خدمات اضافی برای چاپ فاکتور اعم از دفتر (دسته ) با منگنه و پرفراژ  قابل انجام است.

۵- برای طراحی فایل این سفارش از mode رنگ CMYK   با رزولوشن ۳۰۰ پیکسل بر اینچ باید استفاده شود- احتیاط برش از لبه کار ۱۰ میلی متر در نظر گرفته شود- نوشته های مشکی را بصورت تک رنگ (K 100) طراحی کنید-  درکارهای چاپی در فرم عمومی مثل شیت فاکتور اختلاف رنگ با فایل اصلی بین ۵ تا ۱۰ درصد است.

۶- در کلیه کارهای چاپی بین ۲ تا ۵ درصد پرتی (خرابی چاپ،برش) وجود دارد- در صورت خرابی در کار چاپی حداکثر۷ روز پس از تحویل کار ، مرجوعی مورد قبول می باشد. فایل های کوچکتر از سایز A4 که درفرم عمومی چاپ شود درصورت هرگونه خرابی مجتمع هیچگونه مسئولیتی ندارد – در کارهای یک طرف تمپلات (رنگ پر) احتمال پشت زدن و تغییررنگ وجود دارد

۷-مدت زمان تحویل چاپ فاکتور ۱۰ الی ۱۵روز کاری میباشد. مدت زمان تحویل بستگی به خدمات مورد شما دارد.

.

.

.

تعرفه انواع قبض وفاکتور تحریروکاربن دار دو و سه نسخه ای

(قیمت ویژه مشتریان)

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس تکرنگ – هزار شماره (NCR)
۲۰۰۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰ A6
۱۲۵۰۰۰ ۸۴۰۰۰ A5
 ۲۳۶۰۰۰ ۱۵۸۰۰۰ A4
۳۶۹۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ A3
 ۲۶۷۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس- دورنگ – هزار شماره (NCR)
۰ ۰ A6
۰ ۰ A5
۰ ۰ A4
۰ ۰ A3
۰ ۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس – چهاررنگ -هزار شماره-  (NCR)
۲۵۸۵۰۰ ۱۷۴۰۰۰ A6
 ۱۸۳۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ A5
۳۵۰۰۰۰ ۲۳۷۰۰۰ A4
 ۵۲۰۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰ A3
۳۸۲۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور تحریر – تک رنگ هزار شماره
۱۹۷۰۰۰ ۱۳۱۰۰۰ A6
 ۱۲۱۰۰۰ ۸۵۰۰۰ A5
 ۲۱۷۵۰۰ ۱۴۶۰۰۰ A4
 ۳۳۳۰۰۰ ۲۲۷۰۰۰ A3
۲۵۳۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
پنج تا شش روز کاری چهاررنگ تکرنگ سایز چاپ فاکتور یا قبض تحریر-تک نسخه ای-  هزار شماره
۱۱۲۰۰۰ ۹۴۰۰۰ A6
۹۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ A5
۱۶۵۰۰۰ ۸۶۰۰۰ A4
۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ A3
۱۷۷۰۰۰ ۹۸۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
هفت تا ده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور تحریر- چهاررنگ هزار شماره
 ۲۵۴۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰ A6
۱۷۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ A5
 ۳۳۳۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ A4
 ۴۸۴۰۰۰  ۳۴۲۰۰۰ A3
 ۳۶۹۰۰۰  ۲۴۹۰۰۰ B4

.چاپ فاکتور کاربن لس

چاپ فاکتور
چاپ فاکتور
چاپ فاکتور کاربن لس
چاپ فاکتور کاربن لس