لیست قیمت چاپ فرم اختصاصی

فرم چاپ اختصاصی

لیست قیمت چاپ فرم اختصاصی

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها: هشتم اسفندماه۹۸

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
شیت ۵۰-۷۰ برچسب با روکش سلفون براق ۵۲۰۲۶۰۰ ۳روز کاری برچسب کروم نقره ای +سلفون حرارتی
شیت۵۰-۳۵دوروچاپ تکرنگ تحریر۲۰۰۰برگی ۷۱۷۶۰۰ ۲روز کاری تحریر ۷۰ گرمی اندونزی
شیت۵۰*۳۵ تحریر رنگی یکرو ۴۶۸۷۰۰ ۳روز کاری بدون هزینه خدمات+تحریر ۷۰ گرمی اندونزی
شیتA3یکروچاپ تکرنگ تحریر۱۰۰۰برگی ۲۶۰۵۰۰ ۲روز کاری تحریر ۷۰ گرمی اندونزی
شیت۵۰-۷۰دوروچاپ رنگی تحریر ۱۰۰۰برگی ۱۳۷۵۸۰۰ ۳روز کاری بدون هزینه خدمات+تحریر ۷۰ گرمی اندونزی
شیت ۵۰-۳۵ برچسب با لترپرس بدون سلفون ۲۴۳۴۸۰۰ ۲روز کاری برچسب کروم نقره ای+لتر پرس

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

فرم چاپ اختصاصی
فرم چاپ اختصاصی