فرمتهای فشرده سازی تصاویر تحت وب

انواع فرمت

اولین و مهمترین نکته که در ساخت تصاویر جهت استفاده در وب باید مورد توجه قرار گیرد، فرمت و قالب بندی آنها است. دو فرمت فایل استاندارد تصویر که در وب استفاده می شوند: فرمتGIF (که سرنام کلمه هایGraphics Interchange Format) و فرمتJpeg(که سر نام کلمه هایJoint Photographic Exprets Group) می باشد. علاوه بر این دو قالب، قالب سومی نیز به نامPNG (که سرنامه کلمهPortable Network Graphics) وجود دارد. به نظرمی رسد که این فرمت بهترین فرمت ذخیره سازی تصاویر جهت وب می باشد. اما متاسفانه مرورگرهای قدیمی این فرمت را پشتیبانی نمی کنند. در صورت تمایل شما می توانید از این فرمت فایل استفاده کنید ولی توجه داشته باشید که تمام مرورگرها نمی توانند فایلهایی را با فرمتPNG بخوانند.یکی از چیزهایی که هنگام ذخیره سازی تصاویر باید بسیار به آن توجه کنید محدودیت پهنای باند اینترنت می باشد. به صورتی که شما برای انتقال یک تصویر زیبا با حجم ۲ مگا بایت به یک مودم ۸/۲۸ نیاز دارید و مودم هایی با سرعت پایین تر هنگام انتقال این تصویر دچار مشکل می گردند. ولی این بدان معنا نیست که شما نمی توانید یک تصویر بزرگ را در وب انتشار دهید، منظور این است که کاربران اینترنت شاید برای نمایش یک تصویر۴ مگابایت منتظر نمانند.

فرمتهای فشرده سازی در پایین آوردن حجم و اندازه قابل تا حد زیادی می توانند شما را یاری دهند بدوم این که به کیفیت نمایش تصاویر صدمه ای برسانند.

فرمتJPEG
این فرمت با توجه به نیاز شما می تواند ایده آل ترین فرمت فشرده سازی باشد. این فرمت جهت ارسال تصاویر تمام رنگی استفاده می گردد، مخصوصاً که در این فرمت می توانید ۱۶ میلیون رنگ مختلف را نمایش دهید. فرمتJPEG اطلاعات رنگی تصویر را حفظ می کند اما از روشLossy برای فشرده سازی استفاده می کند. برای ذخیره سازی تصاویر در فتوشاب با این فرمت شما باید مد رنگی تصاویرتان را بهRGB تبدیل نمایید. لابد می پرسید چراRGB ؟ زیرا مدRGB مد رنگی مورد استفاده برای تمام مانیتورهاست.

نکته:
هر بار که شما یک فایل تصویری را در فرمتJPEG ذخیره می نمایید مقداری از داده ها هنگام فرآیند فشرده سازی از بین می روند. این کار باعث ایجاد بلوکها و نوارهایی از رنگ در تصویرتان می شود. هیچ گاه تصویری که دارای فرمتJPEG است را مجدداً با همان فرمت ذخیره ننمایید.

فرمتGIF
فرمت فایل دیگری که شما می توانید جهت استفاده تصاویر در وب از آن استفاده کنیدGIFاست. تعداد رنگهای موجود دراین فرمت ۲۵۶ رنگ می باشد. از این فرمت شما می توانید جهت ساخت تصاویر متحرک درImage Realyاستفاده کنید.

فرمتPNG
در فتوشاب شما از دو نوع فرمتPNG جهت فشرده سازی تصاویر می توانید استفاده می کنید که عبارتنداز: ۸ بیت و۲۴ بیت.
در فرمت۸-PNG از ۸ بیت رنگ (۲ به توان هشت) استفاده می گردد و بیشتر برای تصاویری که دارای نواحی یکدست رنگ می باشند استفاده می شود. این فرمت خیلی خوب جزییاتی مانند نقشهای ترسیم شده، آرمها یا طرحهایی که حاوی متن می باشند را حفظ می نماید.

نکته:
اگر می خواهید که افراد بیشتری از صفحه وب شما دیدن کنند از فرمت۸- PNG استفاده نکنید. زیرا مرورگرهای قدیمی این فرمت پشتیبانی را نمی کنند. فرمت۸-PNG از روش فشرده سازیIossless استفاده می نماید. در این روش هیچ داده از تصویر هنگام فرآیند فشرده سازی از بین نمی رود. اندازه تصاویر در این فرمت نسبت به فرمتGIF 10 تا ۳۰% کوچکتر می باشد. در فرمت۲۴-PNG از ۲۴ بیت (۲به توان بیست و چهار) رنگ استفاده می شود و بیشتر برای تصاویری که تغییرات شدت رنگ در آنها تدریجی است استفاده می گردد. شفافیت چند سطحی توسط این فرمت در تصاویر، پشتیبانی می گردد.