قیمت چاپ پاکت نامه

قیمت چاپ پاکت نامه

قیمت چاپ پاکت نامه

پاکت نامه نوعی پاکت برای بسته‌بندی است که معمولا” از جنس کاغذ است و برای انتقال برگ کاغذ یا کارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لیست قیمت چاپ پاکت

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ پاکت نامه تحریر ملخی ۹۰۰۰۰ ۱۰روز کاری بدون قالب
چاپ پاکت A4 تحریر۷۰ رنگی ۱۷۰۰۰۰ ۴روز کاری
چاپ پاکت نامه گلاسه۱۳۵ ملخی ۱۴۵۰۰۰ ۷روز کاری بدون قالب
چاپ پاکت A4 گلاسه۱۳۵ رنگی ۲۶۵۰۰۰ ۷روز کاری
پاکت CD گلاسه۱۳۵ ۱۴۵۰۰۰ ۷روز کاری
پاکت CD تحریر ۹۰۰۰۰ ۱۰روز کاری

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

قیمت چاپ پاکت نامه احتمالا تغییر کرده باشد . لطفا قبل از سفارش ایتعلام نمایید.