قیمت چاپ پوستر

چاپ پوستر

طراحی پوستر تلفیقی است از هنر گرافیک و هنر تبلیغات، هرچند که این دو در موازات و کنار هم، همواره حرکت نموده اند و مکمل یکدیگر هستند. پوسترها طراحی های گرافیکی هستند که جهت تبلیغات، طراحی و منتشر می شوند. در تعریف جزئی تر پوسترها برای اطلاع رسانی مطلب، رویداد یا موضوع خاصی به کار برده می شود و چون در زمان و مکان خاصی و برای مقصود خاصی در همان زمان و مکان طراحی می شود، اثر گذرا و ناماندگاریست. مخاطبان پوسترها عامه مردم هستند و هر پوستر طیف و گستره فراوانی از جمعیت را، مخاطب قرار می دهد.

لیست قیمت چاپ پوستر

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها: هشتم اسفندماه ۹۸

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ پوستر۳۰*۴۵گلاسه رنگی ۶۸۴۹۰۰ ۲روز کاری گلاسه ۱۳۵ گرمی کره ای
پوستر ۵۰-۳۵ گلاسه رنگی ۸۰۶۱۰۰ ۲روز کاری گلاسه ۱۳۵ گرمی کره ای
پوستر ۵۰-۳۵ تحریر رنگی ۵۲۵۲۰۰ ۲روز کاری تحریر ۷۰ گرمی اندونزی