چاپ ساک دستی های تبلیغاتی

ساک دستی

چاپ ساک دستی های تبلیغاتی  و انواع شاپینگ بگ  در جنس های مختلف

چاپ ساک دستی
چاپ ساک دستی

قیمت ساک دستی

لیست قیمت چاپ ساک دستی

*تعرفه ویژه مشتریان*

همکاران محترم جهت دستیابی به تعرفه قیمتها به پنل خود مراجعه نمایید.

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
 چاپ ساک دستی ۲۴-۳۶-۱۰گلاسه۲۰۰-رنگی سلفون مات ۷ روز کاری  ۵۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۴-۳۹-۱۰گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون براق ۷ روز کاری  ۵۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۴-۳۰-۱۰گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون براق ۷ روز کاری ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۴-۳۰-۱۰گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون مات ۷ روز کاری ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی۲۶-۱۷-۷گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون براق ۷ روز کاری  ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۶-۴۰-۸گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون براق ۷ روز کاری  ۱۰۰۰ تایی
 چاپ ساک دستی ۲۶-۴۰-۸گلاسه۱۷۰-رنگی سلفون مات ۷ روز کاری  ۱۰۰۰ تایی

 

ساک دستی
ساک دستی