روش تهیه فایل موضعی از فایل لایه باز

روش تهیه فایل موضعی از فایل لایه باز