Skip to content

چاپ آنلاین تجسم نگار

۱۲
دی

تعرفه های طراحی صفحه آرایی

 خلاصه ای در مورد طراحی صفحه آرایی:

صفحه آرایی شاخه ای ازارتباطات تصویری است که موضوع آن،ایجاد روابط مناسب زیباشناسانه و هدفدار در صفحه بین عناصرنوشتاری،تصویروفضاهای خالی در چهارچوبی معین وازپیش طراحی شده میباشد.  درطراحی صفحه آرایی بیش ازهرچیزبه تصمیم گیری قاطع،ثبات و برنامه ریزی نیازاست،چراکه شیوه وسبک وطراحی صفحه آرایی قیافه و شکل ظاهری آن را میسازد، هدف از صفحه آرایی ایجادانگیزه بیشتر برای خواندن،راحتی در خواندن و ایجاد زیبایی با به کارگیری عناصر بصری معقول است.صفحه آرایی خوب و مناسب میتواند رغبت خواننده و مخاطب را افزایش دهد.در نتیجه طراحی خوب صفحه آرایی می تواند کمک موثری در توسعه و رشد فرهنگ داشته باشد و ذائقهبصری خوانندگان را اصلاح و تقویت کند.

۱۲
دی

تعرفه های طراحی پوستر

خلاصه ای در مورد طراحی پوستر: 

طراحی پوستر تلفیقی است از هنر گرافیک و هنر تبلیغات، هرچند که این دو در موازات و کنار هم، همواره حرکت نموده اند و مکمل یکدیگر هستند. پوسترها طراحی های گرافیکی هستند که جهت تبلیغات، طراحی و منتشر می شوند. در تعریف جزئی تر پوسترها برای اطلاع رسانی مطلب، رویداد یا موضوع خاصی به کار برده می شود و چون در زمان و مکان خاصی و برای مقصود خاصی در همان زمان و مکان طراحی می شود، اثر گذرا و ناماندگاریست. مخاطبان پوسترها عامه مردم هستند و هر پوستر طیف و گستره فراوانی از جمعیت را، مخاطب قرار می دهد.

ردیف اثر قیمت پایه زمان تقریبی انجام کار
۱ تقویم دیواری ۳۰۰۰۰ ۵/۱ساعت

 

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.

۱۲
دی

تعرفه های طراحی انواع بروشور

 خلاصه ای در مورد طراحی بروشور:

در طراحی بروشور ابتدا به تصاویر، سپس به رئوس مطالب و در آخر به جزییات توجه کنیم. این قانون را درطراحی بروشور باید در نظرداشته باشیم که مطالب مهمتر واطلاعات فروشی را با کمک تصاویر و رئوس مطالب برجسته و جلو دید قرار دهید.فرمول *کمترین بیشترین است* یکی از مهم ترین قانون طراحی بروشور است که باعث می شود توجه مشتری بیش از ۷ ثانیه به بروشور جلب شود. همیشه وقتی متن موجود در بروشور کم باشد خواننده انگیزه بیشتری برای خواندن پیدا می کند. همچنین بیش از ۳ نوع فونت برای متن بورشور استفاده نمی کنیم و سعی می کنیم  فونت های خوانا را بکار ببریم.   

 

ردیف اثر قیمت پایه زمان تقریبی انجام کار
۱ بروشور ۳۰۰۰۰ ۵/۱ساعت

 

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.

۱۲
دی

تعرفه های طراحی کاتالوگ

خلاصه ای در مورد طراحی کاتالوگ: 

 طراحی کاتالوگ ها برای محصولات عمده یک شرکت تولیدی و یا برای ارائه خدمات یک شرکت خدماتی چاپ میگردند.کاتالوگ ها دارای جزئیاتی هستند که برای مصرف کننده اهمیتی ندارد اما برای واسطه یا فروشنده یا مغازه داری که این کالا یا خدمات رابه مصرف کننده عرضه مینماید، مهم مینماید. کاتالوگ ها معمولا چند لت یا سیمی و یا منگنه ای چاپ میگردند اما نوع سیمی آن پرهزینه و بسیار نادر است.کاتالوگ ها در کاغذهای بالای ۲۰۰ گرم چاپ میگردند و دارای کیفیت بسیار مناسب است ، زیرا هر یک کاتالوگ به یک فروشنده یا مغازه داده میشود. هزینه چاپ آن بالاست به همین دلیل در تیراژ محدود چاپ و توزیع میگردد.

ردیف اثر قیمت پایه زمان تقریبی انجام کار
۱ کاتالوگ هربرگA4 ۲۰۰۰۰ ۱ساعت

 

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.

۳
آبان

تعرفه های چاپ فرم های چاپی