Skip to content

چاپ آنلاین تجسم نگار , چاپ کارت ویزیت

۱۸
خرداد

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت ویژه همکاران

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت

 

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ کارت ویزیت سلفون براق یکرو ۱۳۹۵۰ ۳-۲ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون براق یکرو تحویل یکروزه+هزینه ارسال ۲۲۹۰۰ ۱روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون براق یکرو لمینتی-۴گوشه گرد ۳۰۵۰۰ ۳-۲ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون براق دورو ۱۸۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون مات یکرو ۱۴۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت سلفون مات دورو ۲۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت مات طرح چرم یکرو ۳۳۵۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت مات طرح چرم دو رو ۳۳۵۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ کارت ویزیت کتان یکرو ۳۲۰۰۰ ۱۴روزکاری  کتان اصل
چاپ کارت ویزیت کتان دو رو ۳۲۰۰۰  ۱۴روزکاری  کتان اصل
چاپ کارت ویزیت بدون روکش یکرو ۱۸۰۰۰ ۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
چاپ گلاسه بدون روکش دو رو ۱۸۰۰۰ ۷روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
۴۰۰۰۰ ۲۰ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
۴۶۰۰۰ ۲۰ روزکاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
– چهارگوشه گرد ۳۳۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
سلفون مات دورو سایز بزرگ – چهارگوشه گرد ۳۴۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری مقوای ۳۰۰ گرمی گلاسه
برچسب ویزیت سایزکارت ویزیت ۱۴۹۵۰ ۷تا۱۰روز کاری
برچسب سی دی با قالب ۱۱۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری  با دایره ۱٫۵وسط
۱۲۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
۸۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری  نیازبه ارسال فایل سفیددارد
۸۵۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
۸۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
سلفون مات موضعی یکرو- ۴گوشه گرد ۵۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
سلفون مات موضعی دورو- ۴ گوشه گرد ۵۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
چاپ استخوانی ۸۵۰ میکرون مات- برجسته ۹*۶- چهارگوشه گرد ۶۳۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۸۵۰ میکرون
چاپ  استخوانی ۸۵۰ میکرون مات ۹*۶- چهارگوشه گرد ۸۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۸۵۰ میکرون
چاپ لمینت مات یووی موضعی- چهارگوشه گرد ۱۲۷۵۰۰ ۷ تا ۱۰روزکاری  جنس لمینت مات+یووی موضعی
چاپ کارت ویزیت لمینت براق۹*۶ – چهارگوشه گرد ۵۷۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
چاپ کارت ویزیت لمینت مات۹*۶ – چهارگوشه گرد ۸۲۵۰۰ ۱۴ روز کاری ۶۵۰ میکرون
چاپ کارت ویزیت لمینت براق۹*۳٫۸ – چهارگوشه گرد ۴۹۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
– چهارگوشه گرد ۴۳۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
چاپ شیشه ای مات ۱۰۰تایی ۹*۶ – چهارگوشه گرد ۵۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۴۵۰میکرون-یکروچاپ
چاپ شیشه ای شفاف ۱۰۰تایی۹*۶ – چهارگوشه گرد ۵۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰ میکرون-یکروچاپ
شیشه ای شفاف ۸۵۰ میکرون۱۰۰۰ تایی۹*۶ – چهارگوشه گرد ۲۵۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۸۵۰ میکرون-یکروچاپ
شیشه ای مات ۴۵۰میکرون ۱۰۰۰ تایی ۹*۶-چهارگوشه گرد ۲۵۵۰۰۰ ۴ روز کاری ۴۵۰ میکرون-یکروچاپ
لمینت براق سایز بزرگ-رایتیکس ۵۷۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
لمینت براق سایز بزرگ-لفتیکس ۵۷۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۶۵۰ میکرون
آهنربایی ۹*۶ – ۱۰۰۰ تایی ۲۵۰۰۰۰ ۱۵تا۲۰روزکاری
لمینت پلاس سایز۹*۶- ۵۰۰ عددی ۴گوشه گرد ۹۰۰۰۰ ۱۵ روزکاری ۹۵۰ میکرون- کاملا انحصاری
پی وی سی ۵۰۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۱۲۲۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۵۰۰ میکرون
پی وی سی ۵۰۰ میکرون سایز۹*۶-۱۰۰۰ تایی ۱۹۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری ۵۰۰ میکرون
پی وی سی ۳۰۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۱۱۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۳۰۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۲۵۰ تایی ۱۷۲۵۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۷۶۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۵۰۰ تایی ۲۷۹۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۷۶۰ میکرون
پی وی سی ۷۶۰ میکرون سایز۹*۶-۱۰۰۰تایی ۴۷۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری  ۷۶۰ میکرون
 سلفون مات مخملی سایز بزرگ ۴گوشه گرد ۶۰۰۰۰ ۱۰تا۱۵روز کاری
خط کش دورو متفاوت ۴٫۵*۲۱ سانتی- ۵۰۰۰ عدد ۵۵۰۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
خط کش لمینت براق دورو یکسان-۲۸٫۵سانت – ۱۰۰۰ عدد ۴۵۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
خط کش لمینت دورو یکسان-۲۰سانتی – ۵۰۰عدد ۲۸۰۰۰ ۷تا۱۰روز کاری
آلبوم نمونه کارت ویزیت ۱۲۵۰۰ ۱ روز کاری

 

 

.

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

.

 

 

 

.

 

 

.

 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

توضیحات :

– اندازه استاندارد ویزیت ۸٫۲*۴٫۷ می باشد که پس از برش تقریبا ۸*۴٫۵ می شود .

– اندازه استاندارد ویزیت های بزرگ ۹*۶ می باشد که پس از برش تقریبا ۸٫۷*۵٫۷ می شود .

– لمینت مات موضعی ۴گوشه گرد بدون گارانتی رنگ های تیره–سایز نهایی پس از برش تقریبا ۸٫۵*۵٫۵ می باشد.

– سفارشات شیشه ای براق ۱۰۰۰ تایی ، به ازای سفارش هر ۱۰۰۰ عدد در پنل ۱۰۰ عدد چاپ می شود. (ضخامت : ۸۵۰ میکرون- سایز نهایی تقریبا ۵٫۷*۸٫۷)

– سفارشات شیشه ای مات۱۰۰۰ تایی ، به ازای سفارش هر ۱۰۰۰ عدد در پنل ۱۰۰ عدد چاپ می شود. (ضخامت : ۴۵۰ میکرون- سایز نهایی تقریبا ۵٫۷*۸٫۷)

– منظور از رایتیکس این است که از روی سفارش شما گوشه سمت راست بالا و گوشه سمت چپ پایین دورگرد می شود .

– منظور از لفتیکس این است که از روی سفارش شما گوشه سمت چپ بالا و گوشه سمت راست پایین دورگرد می شود .

-برای ارسال خط کش نیاز به قراردادن درجه سانتی متر از طرف شما نمی باشد .

-سفارشات لمینت مات ، لمینت براق و ….  بدون گارانتی رنگ های تیره می باشند لطفا قسمت گارانتی قبل از ثبت سفارش  مطالعه شود .

-احتیاط برش بدین معناست که طراح در طراحی ویزیت روی طرح زمینه از کناره های کار حداقل ۳ تا ۷ میلی متر هیچ گونه نوشته  یا طرحی (که نخواهد از کارت حذف و برش شود) را قرار ندهد.

-فایل های مربوط به طلاکوب ، موضعی ، سفید طرح شیشه ای بصورت تک رنگ مشکی (K=100) گردد.

 

طراحی کارت ویزیت یکی از موثرترین روشهای تبلیغ است.کارت ویزیت  کارتی در ابعاد استاندارد ۵×۹ سانتیمتر است که بر روی مقوا با گراماژ گوناگون ارائه می شود . کارت ویزیت در حقیقت نخستین مانور تبلیغاتی برای یک موضوع است . عناصر بصری که به طور معمول در کارت ویزیت قابلیت حضور ندارند عبارتند از : نشانه و عنوان ، مختصری از محدوده فعالیت و نشانی . افقی یا عمودی بودن کارت ویزیت بستگی به چگونگی تصاویر ونوشتار آن دارد . در طراحی گرافیک کارت باید محدوده ای خالی از عناصر نوشتاری و تصویری پیش بینی شود تا گرفتن کارت از آن قسمت انجام گیرد .

چاپ کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت

کارت ویزیت طلایی

کارت ویزیت طلایی

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت ویژه همکاران

۲۷
مرداد
barchasb

برچسب بدون روکش

برچسب بدون روکش

توضیحات سفارشات چاپ کارت ویزیت

1 – چاپ  برچسب بدون روکش

2- برچسب فونیکس – چاپ افست- حداقل تیراژ 1000 عدد

3- چاپ کارت ویزیت در ابعاداستاندارد 4.7*8.2 و اندازه های دلخواه حداقل 3.5*3.5 تا حداکثر 33.7*49.2  قابل انجام است

4- خدمات اضافی برای چاپ کارت ویزیت اعم از قالب خاص – شماره زنی- پرفراژ- طلاکوب- دو گوشه گرد و چهار گوشه گرد  قابل انجام است

منظور از قالب خاص ، برش کارت به هر فرم یا شکل مد نظرمثل شکل دایره ، بیضی ، قطره ،  پروانه ، برگ ، لوزی و … میباشد

5- برای طراحی فایل این سفارش از mode رنگ CMYK   با رزولوشن 300 پیکسل بر اینچ باید استفاده شود- احتیاط برش از لبه کار 3 میلی متر در نظر گرفته شود- نوشته های مشکی را بصورت تک رنگ (K 100) طراحی کنید-  درکارهای چاپی در فرم عمومی مثل شیت کارت ویزیت اختلاف رنگ با فایل اصلی بین 5 تا 10 درصد است

6- در کلیه کارهای چاپی بین 2 تا 5 درصد پرتی (خرابی چاپ،سلفون،برش) وجود دارد- در صورت خرابی در کار چاپی حداکثر7 روز پس از تحویل کار ، مرجوعی مورد قبول می باشد–فایل های بزرگتر از سایز A4 که درفرم ویزیت چاپ شود درصورت هرگونه خرابی مجتمع هیچگونه مسئولیتی ندارد-در کارهای یک طرف تمپلات (رنگ پر) احتمال پشت زدن وتغییررنگ وجود دارد

7-مدت زمان تحویل چاپ کارت ویزیت 10 روز کاری میباشد

چاپ کارت ویزیت

barchasb

کارت ویزیت برچسب بدون روکش

 

برچسب بدون روکش

۱۷
مهر

چاپ کارت ویزیت طلاکوب

 جهت ورود به بخش سفارشات آنلاین اینجا کلیک نمایید.

goldenvizit

چاپ کارت ویزیت طلاکوب

قابل توجه مشتریان و همکاران

امکان طلاکوب و نقره کوب همه سفارشات پذیرفته میشود.

از این پس میتوانید در بخش خدمات سفارش طلاکوب و نقره کوب را انتخاب نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای چاپ کارت ویزیت طلایی (طلاکوب)با شرکت تماس بگیرید.

چاپ کارت ویزیت طلاکوب

۶
آذر

لیست قیمت مخصوص مشتری عادی

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت مشتریان عادی

همکاران شهرستان میتوانند با عضویت تعرفه های همکاری را مشاهده نمایند

جهت عضویت اینجا کلیک نمایید

همکاران باید وارد سایت شوند
اعتبار تا : فقط امروز
هزینه دورگرد کردن جدا محاسبه می شود.

لیست قیمت چاپ آگهی نامه

لیست قیمت چاپ اعلامیه ترحیم

لیست قیمت چاپ بروشور

لیست قیمت چاپ پاکت

لیست قیمت چاپ پوستر

لیست قیمت چاپ تراکت

لیست قیمت تقویم دیواری اختصاصی

لیست قیمت تقویم رومیزی

لیست قیمت خودکار

لیست قیمت چاپ سررسید

لیست قیمت سرکلیدی

لیست قیمت چاپ ساک دستی

لیست قیمت سربرگ

لیست قیمت جامدارک

لیست قیمت چاپ کاتالوگ

لیست قیمت چاپ کارت ویزیت

لیست قیمت چاپ فرم اختصاصی

لیست قیمت چاپ فاکتور

لیست قیمت مخصوص مشتری عادی

۲۳
خرداد

کارت ویزیت شیشه ای مات ، کارت ویزیت شیشه ای براق

 کارت ویزیت لمینت مات شیشه ای، کارت ویزیت لمینت براق شیشه ای

تحویل فوری

حداقل سفارش:100 عدد

کارت ویزیت لمینت مات شیشه ای،کارت ویزیت لمینت براق شیشه ای

کارت ویزیت لمینت مات شیشه ای،کارت ویزیت لمینت براق شیشه ای

 

کارت ویزیت شیشه ای مات ، کارت ویزیت شیشه ای براق

۱۹
دی

تعرفه های طراحی اوراق اداری

خلاصه ای در مورد طراحی اوراق اداری:

اوراق اداری به مجموعه از سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آنها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و … می توانند جایگاه داشته باشند. بطور معمول نقطه شروع طراحی اوراق اداری از سربرگ یا کارت ویزیت است و سپس بر اساس الگوی اولیه، موارد بعدی شکل خواهند گرفت، ضمن آنکه در هر مرحله امکان بازنگری و تغییر بر روی موارد انجام شده پیشین محتمل است.

ردیف اثر قیمت پایه زمان تقریبی انجام کار
1 فولدر 40000 2ساعت
 2 پاکت‌ نامه(ملخی)  15000 45دقیقه
 3  سربرگ ویادداشت  25000  45دقیقه
 4  پاکتA5وA4  17500  45دقیقه

 

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.

 

تعرفه های طراحی اوراق اداری

۱۹
دی

تعرفه‌های طراحی کارت ویزیت

خلاصه ای در مورد طراحی کارت ویزیت :

 طراحی کارت ویزیت یکی از موثرترین روشهای تبلیغ است.کارت ویزیت  کارتی در ابعاد استاندارد 5×9 سانتیمتر است که بر روی مقوا با گراماژ گوناگون ارائه می شود . کارت ویزیت در حقیقت نخستین مانور تبلیغاتی برای یک موضوع است . عناصر بصری که به طور معمول در کارت ویزیت قابلیت حضور ندارند عبارتند از : نشانه و عنوان ، مختصری از محدوده فعالیت و نشانی . افقی یا عمودی بودن کارت ویزیت بستگی به چونگی تصاویر ونوشتار آن دارد . در طراحی گرافیک کارت باید محدوده ای خالی از عناصر نوشتاری و تصویری پیش بینی شود تا گرفتن کارت از آن قسمت انجام گیرد .

 

ردیف

اثر

قیمت پایه زمان تقریبی
انجام کار
1 کارت ویزیت هر1 رو

10000

15دقیقه

2 ویرایش کارت ویزیت 5000 5دقیقه
3 فاکتوروفیش 18000 1ساعت
4 ویرایش عکس 5000 10دقیقه
 5 لیبل سی دی 17000  45دقیقه
 6  پاکت سی دی  17500  45دقیقه

 

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.

تعرفه‌های طراحی کارت ویزیت