تعرفه های چاپ انواع اوراق اداری

اوراق اداری به مجموعه از سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آنها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و … می توانند جایگاه داشته باشند. بطور معمول نقطه شروع طراحی اوراق اداری از سربرگ یا کارت ویزیت است و سپس بر اساس الگوی اولیه، موارد بعدی شکل خواهند گرفت، ضمن آنکه در هر مرحله امکان بازنگری و تغییر بر روی موارد انجام شده پیشین محتمل است.

با توجه به نوسانات قیمت بازار جهت دریافت قیمت  از راههای زیر اقدام نمایید :
1-تماس با داخلی سفارشات چاپ شرکت  داخلی 2   03136301201
2-تماس با مسئول سفارشات چاپی  09391294417
3- ارسال ایمیل توضیحات استعلام به ایمیل اصلی شرکت از بخش تماس با ما
4-استفاده از پشتیبانی آنلاین سایت از منوی سمت چپ سایت