تقویم دیواری اختصاصی 1397

تعرفه تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی 1397 ویژه مشتریان

 همکاران محترم جهت دسترسی به تعرفه همکاری به پنل خود مراجعه نمایند .

 تقویم دیواری اختصاصی 1397

تقویم دیواری سایز:۵۰*۳۵

تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
قیمت فروش 100 تایی:155000
قیمت فروش 250 تایی:183000
قیمت فروش500 تایی:230000
قیمت فروش 1000 تایی:324000
قیمت فروش 1500 تایی:516000
قیمت فروش 2000 تایی:610000
قیمت فروش 3000 تایی:896000

مدت زمان تحویل:4 روز کاری

————————————————————–—–

تقویم دیواری سایز:۲۵*۳۵
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
قیمت فروش 100 تایی:141000
قیمت فروش 250 تایی:155000
قیمت فروش500 تایی:178000
قیمت فروش 1000 تایی:225000
قیمت فروش 1500 تایی:272000
قیمت فروش 2000 تایی:319000
قیمت فروش 3000 تایی:511000

مدت زمان تحویل:4 روز کاری

————————————————————–—–

تقویم دیواری سایز:۳۰*۴۵
تقویم دیواری اختصاصی 1397
تقویم دیواری اختصاصی 1397
قیمت فروش 100 تایی:148000
قیمت فروش 250 تایی:170000
قیمت فروش500 تایی:206000
قیمت فروش 1000 تایی:279000
قیمت فروش 1500 تایی:449000
قیمت فروش 2000 تایی:522000
قیمت فروش 3000 تایی:765000

مدت زمان تحویل:5 روز کاری

کانال آپارات چاپ تجسم نگار