Skip to content

چاپ آنلاین تجسم نگار , چاپ کارت ویزیت

۲۴
تیر
چاپ فاکتور

چاپ فاکتور آنلاین – چاپ فاکتور کاربن دار -چاپ فاکتور تحریر

چاپ فاکتور آنلاین – چاپ فاکتور کاربن دار -چاپ فاکتور تحریر

توضیحات سفارشات چاپ فاکتور

۱ – چاپ فاکتور و قبض تک نسخه ای ، دو نسخه ای ، سه نسخه ای

۲- چاپ فاکتور و قبض – چاپ افست- حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد

۳- چاپ فاکتور در ابعاد استاندارد A5 و اندازه های دلخواه حداقل  A6  تا حداکثر ۳۵*۵۰  قابل انجام است.

۴- گرماژ و متریال چاپ فاکتور شامل کاربن لس ، تحریر ۷۰ گرم ، گلاسه ۱۳۵ گرم ، برگ دوم الوان و …

۴- خدمات اضافی برای چاپ فاکتور اعم از دفتر (دسته ) با منگنه و پرفراژ  قابل انجام است.

۵- برای طراحی فایل این سفارش از mode رنگ CMYK   با رزولوشن ۳۰۰ پیکسل بر اینچ باید استفاده شود- احتیاط برش از لبه کار ۱۰ میلی متر در نظر گرفته شود- نوشته های مشکی را بصورت تک رنگ (K 100) طراحی کنید-  درکارهای چاپی در فرم عمومی مثل شیت فاکتور اختلاف رنگ با فایل اصلی بین ۵ تا ۱۰ درصد است.

۶- در کلیه کارهای چاپی بین ۲ تا ۵ درصد پرتی (خرابی چاپ،برش) وجود دارد- در صورت خرابی در کار چاپی حداکثر۷ روز پس از تحویل کار ، مرجوعی مورد قبول می باشد. فایل های کوچکتر از سایز A4 که درفرم عمومی چاپ شود درصورت هرگونه خرابی مجتمع هیچگونه مسئولیتی ندارد – در کارهای یک طرف تمپلات (رنگ پر) احتمال پشت زدن و تغییررنگ وجود دارد

۷-مدت زمان تحویل چاپ فاکتور ۱۰ الی ۱۵روز کاری میباشد. مدت زمان تحویل بستگی به خدمات مورد شما دارد.

.

.

.

تعرفه انواع قبض وفاکتور تحریروکاربن دار دو و سه نسخه ای

(قیمت ویژه مشتریان)

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس تکرنگ – هزار شماره (NCR)
۲۰۰۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰ A6
۱۲۵۰۰۰ ۸۴۰۰۰ A5
 ۲۳۶۰۰۰ ۱۵۸۰۰۰ A4
۳۶۹۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ A3
 ۲۶۷۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس- دورنگ – هزار شماره (NCR)
۰ ۰ A6
۰ ۰ A5
۰ ۰ A4
۰ ۰ A3
۰ ۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس – چهاررنگ -هزار شماره-  (NCR)
۲۵۸۵۰۰ ۱۷۴۰۰۰ A6
 ۱۸۳۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ A5
۳۵۰۰۰۰ ۲۳۷۰۰۰ A4
 ۵۲۰۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰ A3
۳۸۲۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور تحریر – تک رنگ هزار شماره
۱۹۷۰۰۰ ۱۳۱۰۰۰ A6
 ۱۲۱۰۰۰ ۸۵۰۰۰ A5
 ۲۱۷۵۰۰ ۱۴۶۰۰۰ A4
 ۳۳۳۰۰۰ ۲۲۷۰۰۰ A3
۲۵۳۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
پنج تا شش روز کاری چهاررنگ تکرنگ سایز چاپ فاکتور یا قبض تحریر-تک نسخه ای-  هزار شماره
۱۱۲۰۰۰ ۹۴۰۰۰ A6
۹۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ A5
۱۶۵۰۰۰ ۸۶۰۰۰ A4
۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ A3
۱۷۷۰۰۰ ۹۸۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
هفت تا ده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور تحریر- چهاررنگ هزار شماره
 ۲۵۴۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰ A6
۱۷۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ A5
 ۳۳۳۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ A4
 ۴۸۴۰۰۰  ۳۴۲۰۰۰ A3
 ۳۶۹۰۰۰  ۲۴۹۰۰۰ B4

.

چاپ فاکتور آنلاین – چاپ فاکتور کاربن دار -چاپ فاکتور تحریر