Skip to content

چاپ آنلاین تجسم نگار , چاپ کارت ویزیت

۲۴
تیر

حفاظت شده: لیست قیمت چاپ کارت ویزیت ویژه همکاران

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

حفاظت شده: لیست قیمت چاپ کارت ویزیت ویژه همکاران

۲۴
تیر
چاپ فاکتور

چاپ فاکتور آنلاین – چاپ فاکتور کاربن دار -چاپ فاکتور تحریر

چاپ فاکتور آنلاین – چاپ فاکتور کاربن دار -چاپ فاکتور تحریر

توضیحات سفارشات چاپ فاکتور

۱ – چاپ فاکتور و قبض تک نسخه ای ، دو نسخه ای ، سه نسخه ای

۲- چاپ فاکتور و قبض – چاپ افست- حداقل تیراژ ۱۰۰۰ عدد

۳- چاپ فاکتور در ابعاد استاندارد A5 و اندازه های دلخواه حداقل  A6  تا حداکثر ۳۵*۵۰  قابل انجام است.

۴- گرماژ و متریال چاپ فاکتور شامل کاربن لس ، تحریر ۷۰ گرم ، گلاسه ۱۳۵ گرم ، برگ دوم الوان و …

۴- خدمات اضافی برای چاپ فاکتور اعم از دفتر (دسته ) با منگنه و پرفراژ  قابل انجام است.

۵- برای طراحی فایل این سفارش از mode رنگ CMYK   با رزولوشن ۳۰۰ پیکسل بر اینچ باید استفاده شود- احتیاط برش از لبه کار ۱۰ میلی متر در نظر گرفته شود- نوشته های مشکی را بصورت تک رنگ (K 100) طراحی کنید-  درکارهای چاپی در فرم عمومی مثل شیت فاکتور اختلاف رنگ با فایل اصلی بین ۵ تا ۱۰ درصد است.

۶- در کلیه کارهای چاپی بین ۲ تا ۵ درصد پرتی (خرابی چاپ،برش) وجود دارد- در صورت خرابی در کار چاپی حداکثر۷ روز پس از تحویل کار ، مرجوعی مورد قبول می باشد. فایل های کوچکتر از سایز A4 که درفرم عمومی چاپ شود درصورت هرگونه خرابی مجتمع هیچگونه مسئولیتی ندارد – در کارهای یک طرف تمپلات (رنگ پر) احتمال پشت زدن و تغییررنگ وجود دارد

۷-مدت زمان تحویل چاپ فاکتور ۱۰ الی ۱۵روز کاری میباشد. مدت زمان تحویل بستگی به خدمات مورد شما دارد.

.

.

.

تعرفه انواع قبض وفاکتور تحریروکاربن دار دو و سه نسخه ای

(قیمت ویژه مشتریان)

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس تکرنگ – هزار شماره (NCR)
۲۰۰۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰ A6
۱۲۵۰۰۰ ۸۴۰۰۰ A5
 ۲۳۶۰۰۰ ۱۵۸۰۰۰ A4
۳۶۹۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰ A3
 ۲۶۷۰۰۰ ۱۷۹۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس- دورنگ – هزار شماره (NCR)
۰ ۰ A6
۰ ۰ A5
۰ ۰ A4
۰ ۰ A3
۰ ۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس – چهاررنگ -هزار شماره-  (NCR)
۲۵۸۵۰۰ ۱۷۴۰۰۰ A6
 ۱۸۳۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ A5
۳۵۰۰۰۰ ۲۳۷۰۰۰ A4
 ۵۲۰۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰ A3
۳۸۲۰۰۰ ۲۵۸۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور تحریر – تک رنگ هزار شماره
۱۹۷۰۰۰ ۱۳۱۰۰۰ A6
 ۱۲۱۰۰۰ ۸۵۰۰۰ A5
 ۲۱۷۵۰۰ ۱۴۶۰۰۰ A4
 ۳۳۳۰۰۰ ۲۲۷۰۰۰ A3
۲۵۳۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
پنج تا شش روز کاری چهاررنگ تکرنگ سایز چاپ فاکتور یا قبض تحریر-تک نسخه ای-  هزار شماره
۱۱۲۰۰۰ ۹۴۰۰۰ A6
۹۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ A5
۱۶۵۰۰۰ ۸۶۰۰۰ A4
۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ A3
۱۷۷۰۰۰ ۹۸۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
هفت تا ده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور تحریر- چهاررنگ هزار شماره
 ۲۵۴۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰ A6
۱۷۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ A5
 ۳۳۳۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ A4
 ۴۸۴۰۰۰  ۳۴۲۰۰۰ A3
 ۳۶۹۰۰۰  ۲۴۹۰۰۰ B4

.

چاپ فاکتور آنلاین – چاپ فاکتور کاربن دار -چاپ فاکتور تحریر

۴
تیر

قیمت های چاپ انواع تراکت

لیست قیمت چاپ تراکت

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ تراکت تحریرA5 یکرو ۳۶۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

چاپ تراکت تحریرA5 یکرو

چاپ تراکت تحریرA5 یکرو

چاپ تراکت تحریرA5 دورو ۶۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

چاپ تراکت تحریرA5 دورو

چاپ تراکت تحریرA5 دورو

چاپ تراکت گلاسه A5یکرو ۵۵۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

چاپ تراکت گلاسه A5یکرو

چاپ تراکت گلاسه A5یکرو

چاپ تراکت گلاسه A5 دورو ۹۷۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

چاپ تراکت گلاسه A5 دورو

چاپ تراکت گلاسه A5 دورو

تراکت تحریرA6 یکرو ۱۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت تحریرA6 یکرو

تراکت تحریرA6 یکرو

تراکت تحریرA6دورو ۳۴۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت تحریرA6دورو

تراکت تحریرA6دورو

تراکت گلاسه A6یکرو ۲۷۵۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت گلاسه A6یکرو

تراکت گلاسه A6یکرو

تراکت گلاسه A6 دورو ۴۸۵۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت گلاسه A6 دورو

تراکت گلاسه A6 دورو

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو ۵۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو ۸۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو ۱۲۵۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو ۱۹۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو ۸۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو ۱۲۵۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو ۱۷۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تتراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو ۲۳۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

..

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

قیمت های چاپ انواع تراکت

۱۷
اردیبهشت

قیمت چاپ انواع پاکت نامه

پاکت نامه نوعی پاکت برای بسته‌بندی است که معمولا” از جنس کاغذ است و برای انتقال برگ کاغذ یا کارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لیست قیمت چاپ پاکت

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ پاکت نامه تحریر ملخی ۹۰۰۰۰ ۱۰روز کاری بدون قالب
چاپ پاکت A4 تحریر۷۰ رنگی ۱۷۰۰۰۰ ۴روز کاری
چاپ پاکت نامه گلاسه۱۳۵ ملخی ۱۴۵۰۰۰ ۷روز کاری بدون قالب
چاپ پاکت A4 گلاسه۱۳۵ رنگی ۲۶۵۰۰۰ ۷روز کاری
پاکت CD گلاسه۱۳۵ ۱۴۵۰۰۰ ۷روز کاری
پاکت CD تحریر ۹۰۰۰۰ ۱۰روز کاری

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

 

قیمت چاپ انواع پاکت نامه

۱۷
اردیبهشت

قیمت چاپ پوستر

طراحی پوستر تلفیقی است از هنر گرافیک و هنر تبلیغات، هرچند که این دو در موازات و کنار هم، همواره حرکت نموده اند و مکمل یکدیگر هستند. پوسترها طراحی های گرافیکی هستند که جهت تبلیغات، طراحی و منتشر می شوند. در تعریف جزئی تر پوسترها برای اطلاع رسانی مطلب، رویداد یا موضوع خاصی به کار برده می شود و چون در زمان و مکان خاصی و برای مقصود خاصی در همان زمان و مکان طراحی می شود، اثر گذرا و ناماندگاریست. مخاطبان پوسترها عامه مردم هستند و هر پوستر طیف و گستره فراوانی از جمعیت را، مخاطب قرار می دهد.

لیست قیمت چاپ پوستر

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ پوسترA3گلاسه۱۳۵ رنگی ۱۹۰۰۰۰ ۲روز کاری
پوستر ۵۰-۳۵ گلاسه رنگی ۲۱۰۰۰۰ ۲روز کاری
پوستر ۵۰-۳۵ تحریر۷۰ رنگی ۱۵۵۰۰۰ ۲روز کاری

.
.
.
.
.
.
.
.

.

 

قیمت چاپ پوستر